(Helgelendingen)

Storflyplass i Rana er utsatt

Myndighetene har som kjent utsatt bygging av en diger storflyplass i Rana. Denne beslutningen er den mest fornuftige som så langt har skjedd i denne saken. Dette ble selvsagt ikke godt mottatt i Rana, hvor ordføreren på TV-en i beste sendetid, og i kjent stil, refser myndighetene for denne beslutningen.

Det hevdes stadig fra Rana og deres våpendragere at det eneste egnede området på Helgeland det kan bygges en storflyplass er på Hauan i Rana. Dette er direkte feil. Her må en igjen vise til Forsvarets utredninger for år tilbake hvor Stokka i Alstahaug ble utpekt som den mest egnede sted for en storflyplass, men også andre egnede steder ble nevnt.

I tillegg hevdes det fra Rana-hold at både Vefsn, Alstahaug og de fleste kommuner på Helgeland ønsker at det bygges en storflyplass på Helgeland, for den slags skyld i Rana. Problemene er angivelig at nesten ingen tør å ytre sin mening i frykt for represalier.

Også dette er direkte feil. Rana og deres støttespillere vet godt at flertallet på Helgeland, og spesielt flyplasskommunene Vefsn og Alstahaug, er totalt imot en storflyplass på Hauan. Årsaken er selvfølgelig en berettiget frykt for nedleggelse av flyplassene i Vefsn og på Stokka. Dette er det skrevet side opp og side ned om i lokalavisene og andre medier, og behøves ikke gjentas her.

Jeg er naturligvis kjent med at det forrige storting har sagt at kortbaneflyplassene på Helgelands skal bestå, selv om det blir storflyplass i Rana. Men et vedtak består bare til et nytt vedtak fattes, sånn er det bare. For å bygge og drifte storflyplass må man ha et stort nok trafikkgrunnlag som står i rimelig forhold til de milliarder som en slik investering og drift vil koste. Og det har Rana-regionen som kjent ikke.

Blir Hauan i Rana bygget som storflyplass så må man stadig spørre, hvor skal passasjerene komme fra?

Det er vel etter hvert rimelig kjent at Hauan-forkjemperne ser for seg å sluke både Kjærstad og Stokka. Og når trafikkgrunnlaget på Hauan fortsatt er altfor lavt så vil nok myndighetene oppdage fadesen, og da se på Brønnøy med sikte på å få trafikken også derfra lagt til Hauan. Dette er en ikke ukjent taktikk. Dessverre er en slik utvikling utenom Rana rett og slett en tragedie for hele Helgeland. At storparten av Helgelands befolkning protesterer mot en slik mulig utvikling er godt kjent, og burde være lett å skjønne.

Til slutt minner jeg igjen om at de fleste fagliginstanser med faglig og økonomisk kunnskap advarer imot å investeres milliarder i en diger storflyplass i Rana som det ikke er trafikkgrunnlag for. Det er rett og slett ikke behov for flere storflyplasser i Nordland. Bodø, som ligger strategisk til i Nordland, får nå bygget en ny diger flyplass til milliarder. Og i sør bygges Trondheim ut for store summer. Begge disse storflyplassene tar seg utmerket av langdistanseflygingene både innen- og utenlands.

Når myndighetene sørger for prisnedsettelser på billettene slik de lover, og de eldrevne flyene kommer, vi kortbanenettet få en skikkelig opptur. Så det er her Distrikts-Norge må satse. Fornuften tilsier at vi bør gjøre alt vi kan for å bevare og utvikle våre gode flyforbindelser vi har fra Helgelands fire regionale lufthavner.

Ole-Gustav Årnes