Gå til sidens hovedinnhold

«Det føyer seg inn i rekken av flere innlegg der Helgelands Blad bruker sin media-makt på å desinformere innbyggere»

Journalistikk?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi henviser til to artikler i Helgelands Blad, henholdsvis 7. og 8. juni 2021. Overskriftene i den første artikkelen er «Sykehustomt: 11 ordførere avvist av fylkesrådet» og i den andre er overskriften «Reagerer på ordførernes sykehusmøte».

Vi leser, med stor vantro, Helgelands Blad sin fremstilling av de 11 kommunenes møter med fylkesråd Thomas Norvoll og fylkesråd Svein Eggesvik.

Ingressen i artikkelen er svært misvisende og til dels usann, der det kan tolkes dit hen at vi har bedt fylkesråden ta inn igjen en spesifikk tomt (Tovåsen) i samarbeid med sykehusbygg, noe som vi overhodet ikke kjenner oss igjen i.

«Fylkesrådet i Nordland har i dag behandlet en henvendelse fra Sykehusbygg og 11 ordførere sør for Korgfjellet om å vurdere Tovåsen som alternativ tomt».

Dette er en fremstilling vi overhodet ikke kjenner oss igjen i.

De 11 kommunene har hatt et møte med fylkesrådene, som både ordfører og varaordfører deltok på, og møtet gikk i stort på en orientering fra fylkesråden rundt deres tanker vedrørende innspillsrunden på tomter. Vi orienterte også om kommunenes arbeid mot høringsrapporten.

Dette møtet ble gjennomført onsdag 12. mai, altså i god tid før høringsrunden om tomter for hovedsykehus var over, og ikke etter vårt kommunestyremøte slik det fremstår av artikkelen. Det henvises også til at vi i møtet (som ikke fant sted) skulle ha bedt om en tilleggsuttalelse, noe som helt åpenbart er feil.

Det har ikke vært noe møte i etterkant av Alstahaug kommunes vedtak om innspill den 26. mai, og vi har heller aldri hatt noen kontakt med sykehusbygg, ei heller fylkesråd, slik det leses ut ifra artikkelen.

Det som imidlertid er sant er at Sykehusbygg har tatt kontakt med fylket i etterkant, noe som tok oss en kjapp telefon å finne ut av. Mailen fra Sykehusbygg var som følger sitat «som nevnt er det ønskelig at Nordland fylkeskommune, i tillegg til allerede mottatt innspill, også bidrar med en overordnet planfaglig vurdering av området Tovåsen.

Om mulig for behandling i fylkesrådet den 8. juni.» I Helgelands Blad står det derimot: «Nå viser det seg at etter at høringsrunden var avsluttet holdt fylkesrådslederen Thomas Norvoll (AP) og nestleder Svein Eggesvik (SP), et møte med de 11 ordførerne, fordi ordførerne ba om det.» Dette er graverende faktafeil.

Etter den første misvisende artikkelen kaster Alstahaug AP seg på ballen, og får fri tilgang til å kommentere saken. For oss fremstår det absurd at ingen, verken journalister, redaktøren i Helgelands Blad (som står bak artiklene) eller AP, er interessert i å snakke med noen av oss som kilder i saken, eller enkelt sagt, få bruke tilsvarsretten.

Det er et slett journalistisk arbeid og det føyer seg inn i rekken av flere innlegg der Helgelands Blad bruker sin media-makt på å desinformere innbyggere, samt lar enkelte parti få bruke avisen som utstrakt talerstol.

Morten Hofstad har aldri kontaktet verken ordfører eller varaordfører i denne saken.

Årsaken er åpenbar, det er noen som ønsker at det skal fremstå som om vi ikke jobber for et sykehus for kysten, eller i Alstahaug kommune. Når vi så til de grader opplever at det brukes usannheter må vi reagere.

Både ordfører og varaordfører jobber lojalt for å realisere kommunestyrets vedtak angående innspillsrunden. Det er vår arbeidsordre. Vi vurderer samtidig å sende saken til PFU for gjennomgang av det som for oss fremstår som forbannet løgn.

Kommentarer til denne saken