Gå til sidens hovedinnhold

«Det henger ikke på greip at disse midlene bare over natta omfordeles til annet prosjekt! Hvordan kan man da stole på vedtak som er gjort?»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nytt drømmescenario vedr. fastlandsforbindelse Dønna/Herøy

Etter å ha gjennomlevd et forslag til fastlands-forbindelse fra våre to kommuner som ikke har framkommet noe annet resultat enn en stilltiende «glemsel» som innebar at dette ble for dyrt og ikke teknisk mulig p.g.a stigningen i den undersjøiske løsningen… SÅ … kommer man nå med et nytt forslag om utredning av en fastlands-forbindelse.

Det forrige vedtaket må vel oppheves nå når dette nye forslaget skal utredes?

Denne nye utredningen av en fastlandsløsning fra Nord-Herøy over små-øyene på Dønnasida og med en tilgang for Herøyfjerdingene over til Alsten-Øya via Skorpa legges altså i hovedleia der værforholdene er ganske tøffe.

Dønnværingen skal da komme over til Alsten-Øya fra Hestad. For å komme dit må man vel benytte FV 828!.

Denne må uansett oppgraderes og pengene som ble bevilget av fylket må på plass igjen uavhengig av hva slags avtale ordfører i Dønna kan ha fremforhandlet.

Dette alternativet som er fremlagt nå kan aldri bli en felles løsning for Dønna, slik jeg ser det.

Vi har i dag to hoved-fergeleier Bjørn og Flostad som betjener begge kommunene med en tilfredsstillende forutsigbarhet.

Herøy har to ferge- Dønna en stor 100-bilers ferge som løser trafikken på en utmerket måte. For Dønna kommer vi direkte over til Sandnessjøen på 20-25 minutt og har bra frekvens. Fergeleiet er det beste på Helgeland værmessig og har sjelden eller aldri hatt stans p.g.a værforhold.

Nordre deler av Dønna vil få en lengre reise-veg til Sandnessjøen med dette forslaget og Løkta kan jo ikke benytte dette alternativet om de ikke fortsatt skal få fergeløsning mot Bjørn/Sandnessjøen.

Nordland Fylkesting har vedtatt i første omgang at FV- 828 skal opprustes for 140 mill og at Bjørn Fergeleie skal oppgraderes til hoved-samband.

Det henger ikke på greip at disse midlene bare over natta omfordeles til annet prosjekt! Hvordan kan man da stole på vedtak som er gjort?

En utredning er noe som tar tid (vet vi av erfaring) - og vi skal ha et veg/ferge-samband som fungerer i dag og i år fremover !

Med utfart fra Bjørn ankommer vi direkte inn i regionsenteret vårt. I det skisserte utredningsforslag til ny fastlandsløsning, havner vi i boligområde på Stamnes.

I Dønna kan det se ut som det er ytterst få som vil akseptere denne skissen som fremtidsrettet- hverken i tidsbruk fra Dønna, eller som en trygg kommunikasjonsløsning slik skissen er presentert.

Anne Sofie Sand Mathisen


Kommentarer til denne saken