Det legges opp til en utarming av tilbudet i videregående skoler

Av
DEL

LederDette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning. (Helgelendingen) Tilbudet til elevene i videregående skole er igjen under press. Blant annet innebærer forslaget fra fylkesadministrasjonen at både industriteknologi ved Sandnessjøen videregående skole og skogbruk ved Mosjøen videregående skole rammes. Kuttforslagene fra fylkesadministrasjonen vekker kraftige reaksjoner i lokalsamfunnene. Vi skjønner reaksjonene for det er noe umusikalsk over kuttforslagene. Det er god grunn til å spørre seg om fylkesadministrasjonen har realitetsorientert seg før forslagene nå lander på politikernes bord.

For Mosjøen videregående skole kan kuttforslaget innebære at to av tre «grønne» linjevalg forsvinner. Det vil i så fall berøre fem klasser og skolen vil kun stå igjen med landbruks-linje, ifølge en uttalelse fra Nordland bondelag. Fylkeslaget poengterer også at Mosjøen videregående skole rekrutterer fra hele fylket, og at kuttforslaget derfor vil ramme primærnæringa i alle Nordlands-kommunene. Ved Sandnessjøen videregående skole vil kuttforslaget fra fylkesadministrasjonen blant annet innebære at industriteknologi forsvinner. Det gjør direktør Arnt Jacobsen ved Slipen fly forbannet. Ikke minst fordi hjørnesteinsbedriften har inngått en forpliktende avtale med Nordland fylkeskommune som garantist for læreplasser. Det vil gi bedriften store utfordringer når det gjelder framtidas rekruttering og kvaliteten på arbeidskrafta.

Det er lett å skjønne reaksjonene. Samtidig har kuttforslagene et tilfeldighetenes skjær over seg. For hvorfor la fylkeskommunen opp til en bred offensiv for å rekruttere lærebedrifter og på den måten sikre læreplasser, før de rundt neste sving kutter utdanningene som skulle sikre lærlingerekrutteringen? Og hvorfor bygger fylkeskommunen for flere titalls millioner kroner ved Mosjøen videregående skoles avdeling i Marka, landbruksskolen, for så i neste omgang fjerne tilbud som skulle sikre skolen rekruttering?

Problemet med tilstrekkelig antall læreplasser i private virksomheter vil neppe bli mindre gjennom den behandlingen tilbudene får. Hvorfor skal lokale bedrifter tilpasse seg og legge til rette for å ta imot lærlinger fra skoletilbud som med et pennestrøk blir fjernet? Da satser man heller på andre løsninger som neppe er like gode, men som representerer en større forutsigbarhet enn fylkeskommunen kan bidra til.

Det er også grunn til bekymring når rektor Kurt Henriksen ved Mosjøen videregående skole påpeker at tilbud flyttes fra skoler på Helgeland for så å gjenoppstå i Bodø. Det vil neppe tjene Nordland fylkeskommune å drive politikk på denne måten. For administrasjonens kuttforslag i videregående skole skal på politikernes bord. Det er de som tar den endelige avgjørelsen. Men før den beslutningen fattes må lokalsamfunnene reise seg og si klart fra om hva de mener.

Det legges opp til en utarming av tilbudet i videregående skoler. De som taper mest i første omgang er ungdommene som vi så gjerne ønsker skal bosette seg i fylket. I neste omgang rammer det næringslivet. Det bør fylkespolitikerne ta inn over seg.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken