Gå til sidens hovedinnhold

Det sitter langt inne med et folkeopprør for trauste helgelendinger

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Helgelendingen)

Brev til media, kommunestyrer og ordførere på Midtre og Søndre Helgeland

Overskriften tilhører sjefredaktør i Helgelendingen Geir Arne Glad, i sin leder publisert i Helgelendingen 15.10.21.

Videre fortsetter han; «Vefsn mister en av kommunens største arbeidsplasser og 20.000 innbyggere får et dårligere tilbud». «Det finnes neppe et bedre utgangspunkt for kraftige protester og aksjoner». «Men tida for å si fra er overmoden».

Vi må nok innrømme at det å sitte mellom fjell på Midtre-Helgeland har gjort oss noe «trauste», og dermed ikke er de som først hopper frem og aksjonerer i bunad eller med en sint ordfører. Ikke kommer våre ordførere på Midt-Helgeland med lite flatterende karakteristikker av personer/avgjørelser som går imot den vedtatte lokale sannhet i sitt eget «kommunerike». Vi er lojale mot utredninger og vedtak og håper fornuften etter hvert vil råde.

Men nå er det nok og vi støtter selvfølgelig Glads utsagn i lederen. Tiden er overmoden for kraftige protester og aksjoner.

Helgeland hadde i 2013 en drøm om en bedre helsetjeneste fremført av ordførerne med sykehus i sine byer (ETT felles sykehus). Dette ønsket ble videre bekreftet i utviklingsplanen av 2014, hvor sykehusansatte fra alle enhetene var godt representert. Dette var altså de ansattes ønske om fremtidens Helgelandssykehus (HSYK), og var godt fundert faglig og økonomisk.

For kommunene sør for Korgfjellet ble aksen Mosjøen-Sandnessjøen lansert som mulig området for lokalisering, vel vitende at det var Helse Nord som skulle vedta tomtevalget til slutt. Utredninger foretatt utenfor HSYK systemet peker alle på Mosjøen, eller Nyland, som det beste alternativet for alle på Helgeland. Tovåsen vil likevel kunne fungere som et kompromiss, vel vitende om at man gir fra seg store effektivitetsgevinster.

Den tyngste utredningen som peker på Mosjøen området ble publisert i dagens medisin i 2018, og var utført i regi av universitetet i Oslo. Dette er bare en av mange som gir tilsvarende konklusjoner. Denne konkluderte med Mosjøen som hovedsykehus og Rana med ett distriktsmedisinsk senter (DMS), med mulig medisinsk akuttberedskap. Denne rapporten sa rett ut at Sandnessjøen sykehus burde legges ned siden lokasjonen var usentralt i forhold til befolkningen som skal benytte sykehuset.

Hvorfor ser vi ikke spor av disse konklusjonene i hsyk´s utredninger og hvordan kan vi ha tillit til utredninger som setter 10-20 minutters reisetid for ansatte som kritisk for å kunne bemanne ett hovedsykehus, vel vitende om at normen i statlige utredninger er 45 minutter?

Når vi nå har fått ett vedtak om en 2-modell, som sikrer varig ufred på Helgeland, så bør vi utrede «helseveien mot sør». Alternativt kan vi gå tilbake til 0-modellen, som iallfall sikrer oss i midtre Helgeland et minimum av somatisk helsetilbud.

For Hattfjelldal, Grane og store deler av Sør-Helgeland var og er det Mosjøen som er det foretrukne alternativ for ETT Sykehus, slik har det vært helt fra starten av prosessen!

Vi gjør Helgelendingens sin oppfordring til å aksjonere til vår og ber pasienter på Midt-Helgeland og Sør-Helgeland bruke makten sin å velge Namsos, Levanger og St. Olav for alle tjenester/operasjoner som sykehuset i Mosjøen ikke kan utføre i dag.

Vi har i denne anledning også gjort noen beregninger:

For at Helgelandssykehuset (HSYK) skal kunne bygge nytt er det to faktorer som er viktig. Dette er bærekraft og egenkapitalandelen (EK). Fokuset er på EK. Det er forutsatt at helseforetakene ikke kan komme under 20 % EK-andel etter investeringer.

EK i HSYK er på 0,9 MRD pr 31.12.2020, noe som indikerer en maksimal totalbalanse på 4,5 MRD. Helse Nord forutsatte i styresak 110-21 at HSYK skulle gi 350 mill. i ytterligere overskudd i årene 2021-2027, noe som gir en beregnet EK på 1,25 MRD i 2027, eller en maksimal total balanse på 6,25 MRD.

Regnskapet pr 31.12.2020 viser at HSYK allerede har brukt opp ca. 725.mill. av totalkapitalen på eksisterende investeringer.

Situasjonen i dag er at HSYK bare har egenkapital til å bære en nyinvestering på 3,77 MRD. Dette vil si at nybyggalternativet er ute, og oppussingsprosjektet lever farlig. 0-alternativet lever likevel trygt.

Vefsn, Grane og Hattfjelldal “produserer” 6000 DRG poeng. DRG poeng er en del av regimet med innsatsstyrt finansiering, hvor helseforetakene får deler av inntektene etter aktivitet, eller antall pasientkontakter. Ett somatisk DRG poeng utgjør knapt 50.000, - kr. Dette vil si at vi produserer DRG poeng til ca. 275.mill. pr år.

Gjestepasienter somatikk har et overforbruk mot budsjett på 3,3 millioner kroner. Det er en økning på gjestepasientkjøp utenfor Helse Nord. Likevel er økning i gjestepasientforbruk økt mest mot andre foretak i Helse Nord.

Aksjonerer pasienter på Midtre Helgeland slik Helgelendingen oppfordrer til, vil det torpedere hele prosjektet «lite sykehus fordelt på to steder» og sette HSYK i fare.

Hålogalandssykehuset ble lagt ned i 2007, grunnet stor indre uro og stor pasientlekkasje. Sykehusene ble splittet til UIT (Tromsø) og Nordlandssykehuset (Bodø). Splittes HSYK bør Midtre og Sør-Helgeland kreve å gå sør til Helse Midt.

Fremsnakker alle mulige pasienter denne «stille aksjon» til sine fastleger, venner og kjente, vil HSYK i løpet av kort tid merke Midt-Helgeland sin misnøye. Pasientmakten vil også merkes av Helse Nord.

Etter 150 utrednings millioner og aktiv sabotasje av det som kunne vært en uhildet prosess, kan vi på Midtre Helgeland bli avspist med en dårligere helsetjeneste enn i dag. Og en mye dårligere tjeneste enn den vi hadde før 2006.

Resultatet syns ikke å bli i nærheten av mandatet, gitt av de tre kommunene som hadde sykehus i egne kommuner i år 2013. Det kan nå synes som om vi får en dårligere tjeneste for hver meter et hovedsykehus plasseres utenfor geografisk midtpunkt.

Du må kjenne fortida for å forstå nåtida, når du skal planlegge fremtida!

Pasient, pårørende og ansatte er helt glemt i dette spillet HSYK 2025, la oss nå gjøre denne dugnaden og vende oss mot Helse Midt.

ALLE INNBYGGERE OPPFORDRES TIL Å VELGE ALTERNATIVER UTENFOR HELSE NORD. EGENANDELEN ER MARGINALT HØYERE, VI VISER GJENNOM DETTE MISNØYE MED VEDTAKENE SOM ER GJORT OG OVERKJØRINGEN AV BEFOLKNINGEN PÅ MIDTRE – HELGELAND


Svein Eirik Forsmo og Jan-Kjetil Grøftrem for facebookgruppa «Hovedsykehus ETT Helgeland»Kommentarer til denne saken