Gå til sidens hovedinnhold

Det viktigste nå er hvordan Helgelandssykehuset skal organisere det videre arbeidet for å reetablere tarmkreftkirurgien

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

(Helgelendingen)

God anledning til nytenking

Fagsjef Ida Bukholms avslutning av arbeidsforholdet i Helgelandssykehuset gir sykehusledelsen en gyllen anledning til å tenke nytt og reetablere kvalitetsarbeidet knyttet til tarmkreftkirurgien. Det må være et overordnet mål at den videre prosessen skal bidra til å skape ro og ha en framdrift som innebærer at denne spesialiteten snarest mulig kan flyttes tilbake til Helgeland og til sykehuset i Sandnessjøen.

Ida Bukholms fratreden kommer etter lang tids splid mellom fagmiljøer i Helgelandssykehuset, diverse stenginger av tarmkreftkirurgispesialiteten, overstyring fra Helse Nords side og et tilsynelatende handlingslammet styre. Dråpen som førte til at Bukholm nå tar sin legefrakk og går, er ganske sikkert epostene hun på eget initiativ har sendt Helsetilsynet, og der hun udokumentert trekker kompetansen til fagfolk på sykehuset i Sandenssjøen i tvil. Eposten er på en prisverdig måte plukket fram og publisert av Helgelands Blad.

Konflikten mellom Bukholm og store deler av fagmiljøet i Helgelandssykehuset har vært åpenbar over tid. Det som nå gjenstår er oppgjøret mellom Helgelandssykehuset og Bukholm, noe som lett kan vise seg å bli en kostbar affære. Men det er et sirkus som må gå sin gang. Langt viktigere er det hvordan Helgelandssykehuset skal organisere det videre arbeidet for å reetablere tarmkreftkirurgien på Helgeland.

Sykehuset i Sandnessjøen er det eneste i Helgelandssykehuset som har godkjente spesialister innen fagfeltet gastrokirurgi. Knut Magne Augestad, som er ansatt ved sykehuset, er i tillegg professor i kirurgi, har prosjekt og prosesserfaring fra Helse Nord, er aktiv i utdanningsløp for leger som tar doktorgrad, og har lang erfaring som kirurg. Det er i tillegg slik at helseministeren har besluttet at hovedsykehuset i framtidens helgelandssykehus skal ligge i Sandnesjøen eller omegn. Hva er da mer naturlig enn at Augestad utfordres på denne oppgaven?

Direktør Hulda Gunnlaugsdottir har nå en gyllen mulighet til å omsette ord til handling og vise at hun mener alvor når hun hardnakket hevder at det viktigste nå er å skape ro, bygge en organisasjon og ha fullt fokus på at Nye Helgelandssykehuset skal bli Norges beste lokalsykehus. Vi tror slett ikke at et engasjement av Augestad alene kan bidra til det. Til det er det for mange ryddejobber som må gjøres før det blir ro, om det er mulig. Men det kan være en god start, og det vil være en god sak for en sykehusdirektør som må erkjenne at troverdigheten og tilliten både til henne og Helgelandssykehuset nesten ukentlig settes på alvorlige prøver.