I forbindelse av spredningen av koronaviruset følger kommuneoverlege Kirsten Toft i Alstahaug nøye med på situasjonen.

– Det er helsemyndighetene som vurderer tiltak på overordnet samfunnsnivå. Det å sette i verk kommunale tiltak for å unngå at smitten kommer til Alstahaug vil derfor ikke være mulig. Kommunen følger med på utviklingen av virussituasjonen. Det er mye som taler for at viruset også vil spre seg til Norge, og da vil også det være fare for smittespredning til vår kommune. De viktigste tiltakene for å forhindre å bli syk er god hånd- og hostehygiene.

Det er nå mistanke om smitte i Rana. Dersom smitten kommer til Alstahaug så vil personene som er smittet følges opp av helsevesenet.

– Dersom man oppdager smittede personer i Alstahaug vil disse følges opp avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad. Det vil iverksettes smitteoppsporing etter de til enhver tid gjeldende prosedyrer. Det vil være nært samarbeid mellom kommunen og Folkehelseinstituttet dersom smitte oppdages i vår kommune.

God håndhygiene

– Hva vil dere anbefale at folk gjør for å unngå smitte/ unngå å spre smitte?

– God håndhygiene er det viktigste tiltaket for å unngå smitte. Vask hendene dine ofte og godt med såpe og vann. Host i et engangstørkle som kastes, eventuelt i albuen dersom du ikke har et tørkle tilgjengelig. Har du nylig vært i smitteutsatte områder og får luftveissymptomer, ring legekontoret for avklaring, og unngå å oppsøke områder med andre mennesker til smittesituasjonen er avklart. Å unngå smittespredning er et felles ansvar.

Toft anbefaler også at innbyggerne følger med på rådene fra helsemyndighetene. Hos folkehelseinstituttet vil det alltid være oppdaterte råd.

– Også Alstahaug kommune vil ha oppdaterte råd tilgjengelig på sine nettsider og i sosiale media. Det viktigste å huske på er dersom du er redd for smitte, ikke møt opp på legekontoret, men ring 116117 og be om hjelp, råd og veiledning.

Usikkert hvor farlig

– Det er fortsatt usikkert hvor «farlig» viruset er?

– Det er ennå litt usikkert hvor «farlig» dette viruset er, siden det er så nytt at vi ikke vet alt om dette viruset ennå. Det er mindre farlig enn andre virus man har oppdaget de siste årene, som SARS, MERS og ebola.

– Det er også en annen risikoprofil på dette viruset enn det var på svineinfluensaen, da særlige risikogrupper var barn og gravide. Covid-19 har vist seg mest farlig for eldre og for mennesker med underliggende sykdommer.

Spres lett

Smitten har vist seg å spres lett fra person til person. Toft ber derfor at dersom man mistenker at man kan ha blitt utsatt for smitte, kontakter AMK.

– Mange vil bli syke dersom smitten kommer ut av kontroll. Dette kan gi store samfunnsmessige konsekvenser og potensielt slå ut helsevesenet og andre samfunnskritiske sektorer, sier kommuneoverlege i Alstahaug, Kirsten Toft.