"Det vil være helt uriktig at kirurgisk avdeling ved sykehuset i Rana skal utvides med gastrokirurgisk avdeling fra Sandnessjøen"

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. (Helgelendingen) Tarmkreftkirurgien på Helgeland

Av mange leserinnlegg ser jeg at det er stor forvirring omkring tarmkreftkirurgien og det som har skjedd vedr. flytting til Rana sykehus og senere til Nordlandssykehuset i Bodø. Hva kommer dette av?

TARMKREFTKIRURGIEN, la meg kalle det for GASTRO KIRGISK AVD., har hatt tilhold på Sandnessjøen sykehus i flere tiår. Avdelingen er bygget opp der og de har hatt nært samarbeid med UNN og Nordlandssykehuset. Den første Gastrokirurgen som ble ansatt i Sandnessjøen for mange, mange år siden, har sin gastro spesialitet fra universitetssykehuset i Tromsø og Nordlandssykehuset. Senere er det kommet flere gastrokirurger til Sandnessjøen, mens Mo i Rana ikke har hatt tilsatt gastrokirurger før fagsjefen ved HSYK ble tilsatt for ca. 1 år siden. De har hatt kirurger uten godkjenning av den spesialitet som kreves ved en gastrokirurgisk avdeling. Imidlertid har det nå vært et påtrykk til Helsedirektoratet for at kirurger ved Rana sykehus skulle få sin gastrospesialitet godkjent, men meg bekjent har dette ennå ikke skjedd.

Imidlertid har Rana Sykehus arbeidet strategisk for å overta denne avdelingen fra Sandnessjøen, noe som ved flere anledninger er uttalt fra adm.direktør fra 2018. Det var etter hennes mening viktig å samle denne avd. på ett sted, på det «største sykehuset», ble det uttalt. Dermed skulle Rana sykehus få en større bredde i den generelle kirurgien, noe to kirurger fra Rana også har uttalt i media. Det som ikke har kommet tydelig fram, er at dette skulle gå på bekostning av kirurgien ved Sandnessjøen sykehus. Bestemmelsen har tidligere vært at Mo i Rana skulle ha ortopedi og generell kirurgi, mens Sandnessjøen skulle ha gastrokirurgi og generell kirurgi.

I denne saken har det vært mye skrevet om viktigheten av et stort volum av pasienter for å oppnå den nødvendige trening og erfaring i gastrokirurgi.

For å få dette til, har kirurger på Mo i samarbeid med henvisende leger i Vefsn, fått henvist svært mange av de pasientene til Mo som har sognet til Sandnessjøen sykehus. Dette for å oppnå et større volum, for så senere å stå sterkere ved en overføring av gastro avdelingen fra Sandnessjøen til Mo i Rana. Dette har foregått i en tiårsperiode, noe som er opplyst av legene i Vefsn.

Noen av de henvisende leger i Vefsn, hadde vært tilsatt på Rana sykehus og kjente kirurgene der. En av de har også opplyst at de ikke visste at det var gastrokirurger i Sandnessjøen. Vel, når vi vet at pasientene i Vefsn tilhører Sandnessjøen sykehus og at det er kortere avstand mellom disse to sykehusene, er det enkelt å se strategien bak det hele. Jeg etterlyser her pasientsikkerheten i dette bildet, idet det må være tryggere med gastrokirurger enn uten ved operasjoner i gastrokirurgi. Jeg betviler ikke at det er dyktige kirurger på Rana sykehus, men vi vet at alle leger som arbeider i norske sykehus, skal ha norsk godkjenning i den profesjon de skal virke i. Dette gjelder for alle!

I januar ble så gastroavdelingen i Sandnessjøen stengt på bakgrunn av at denne skulle flyttes til Mo i Rana, men Helse Nord stoppet det. Bakgrunnen for flyttingen var avvik i henhold til en statistikk fra Kreftregisteret. Denne statistikken var ikke anbefalt benyttet, idet volumet var alt for lite.

Så skjer det samme i oktober, men med pålegg om at gastrokirurgene i Sandnessjøen skulle flytte over til Rana sykehus, noe som det visstnok ble protestert på. Spørsmålet blir her hvorfor ikke flyttingen kunne skje andre veien, til det sykehuset som hadde spesialistene?

Det skrives mye om støy som spesielt skal komme fra sør. Dersom en går inn i sakens kjerne og ser at gastrokirurgisk avdeling har vært i Sandnessjøen i flere tiår og de har flere dyktige gastrokirurger som har godkjenning for det de driver med. Da er det naturlig at det må bli støy når ledelsen bestemmer at denne avdelingen med alle operasjoner skal flyttes til Rana sykehus som IKKE HAR spesialister på dette fagområdet. Årsaken er den samme som i januar, et avvik i en statistikk som Kreftregisteret ikke ønsker skal benyttes pga for lite volum av pasienter.

Helse Nord besluttet i oktober at alle operasjoner skulle flyttes til Nordlandssykehuset, noe som må sies å være en klok og riktig avgjørelse i den situasjonen som hadde oppstått, slik jeg ser det. Vi får avvente konklusjonen fra Helsetilsynet om hva de mener i sakens anledning.

Nå ligger det vedtak både fra Helse Nord, helseministeren og også fylkestinget, om at hovedsykehuset for Helgeland 2025 (27) skal etableres i Sandnessjøen. Derfor vil det være helt uriktig at kirurgisk avdeling ved Rana sykehus skal utvides med gastrokirurgisk avdeling fra Sandnessjøen. Den strategien som Rana har lagt, har vært å forskuttere at Rana sykehus i framtiden skal være hovedsykehuset for Helgeland. Dette er nå imot alle demokratiske vedtak.

Men vi husker ordførerens uttalelse: «VI GIR OSS ALDRI», noe som er et viktig moment og som er hovedårsaken til alt av støy som har oppstått. Og dessverre er det alt for få på Helgeland, som ser hovedlinjene i denne innfløkte saken. Dette er forståelig, når vi har sett i media at henvisende leger i Mosjøen ikke har vært kjent med at det er Sandnessjøen som har gastrokirurgisk avdeling med gastrokirurger, og ikke sykehuset Mo i Rana. Jeg vil tilføye at den ene gastrokirurgen nå er tilsatt som professor i gastrokirurgi ved Universitetet i Oslo i tillegg til sitt virke ved Sandnessjøen sykehus.

Til slutt er det betimelig å stille følgende spørsmål: Hvorfor synes så mange at det er mer riktig å utvide kirurgisk avdeling i Mo i Rana på bekostning av gastrokirurgisk avdeling i Sandnessjøen, spesielt nå når det er besluttet at Sandnessjøen skal være hovedsykehus for Helgeland? Og ikke minst når vi har fått informasjon om at Rana sykehus har operert svært mange gastro pasienter fra et område som tilhører Sandnessjøen sykehus?

Ledelsen burde forutse at slike uheldige rokkeringer som er foretatt innenfor ett og samme sykehus, må føre til både støy og dårlig samarbeid. Går vi tilbake i tid, har dette vært et arbeidsmønster siden 2003 da foretaksmodellen ble etablert, noe som har vært vanskelig både for Vefsn og Sandnessjøen sykehus å leve med.


Artikkeltags