«Dette dreier seg om politikk der frykten for sabelraslinga fra Rana har fått lov å prege prosessen»

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leder  (Helgelendingen) Helse Nord-direktør Lars Vorlands forslag om framtidas sykehusstruktur er den fjerde modellen i like mange organer i løpet av noen få uker. Den er også den dårligste modellen dersom målet er et best mulig spesialisthelsetilbud for hele befolkningen på Helgeland.

Sant å si føler vi oss svært usikre på om Lars Vorlands fremste hensikt er politikk eller helse. Det kan synes som om det er politikken som har styrt innstillingen til direktøren. Han er en ringrev i norsk helsevesen og kan det politiske spillet. Det regjeringen ønsker seg aller minst nå er politisk støy rundt sykehusstruktur på Helgeland. Derfor lander Vorland på en modell for å tekkes miljøet på Mo i Rana og som kan være spiselig for Ytre Helgeland. Samtidig blir det stilt fra Sør-Helgeland fordi befolkningen der får sitt distriktsmedisinske senter (DMS).

Den store taperen er først og fremst Vefsn kommune og indre Helgeland fordi dagens sykehus legges ned. Arbeidsplasser og kompetanse vil bli flyttet enten til Sandnessjøen eller Mo i Rana, dersom Vorlands modell blir endelig. Dernest vil pasientene tape fordi vi med Helse Nord-direktørens innstilling vil få et fragmentert fagmiljø som skal betjene to sykehus, ett DMS og «kanskje» noe somatisk i Mosjøen. Denne modellen det verst tenkelig for Helgeland som region. Til sist kan vi legge til at Stortinget nylig stemte ned et forslag om å utrede en modell med to likeverdige sykehus, lik den Vorland nå har foreslått. Kampen om sykehusstruktur vil fortsette med uforminsket styrke.

Arbeidet med ny sykehusstruktur på Helgeland har vart i mange år og kostet mange titalls millioner kroner. Og det kun for å finne ut at det lureste er å legge ned sykehuset i Mosjøen. Det foreligger utallige utredninger, der de aller fleste, for ikke si alle, peker mot ett felles sykehus som den beste løsningen for Helgeland. Et stort flertall av rapportene påpeker også at en sentral plassering midt i regionen vil være den beste løsningen for å sikre hele befolkningen et best mulig sykehustilbud. Både fagfolk, pasientenes brukerutvalg og et stort politisk flertall med majoriteten av befolkningen i ryggen, har ønsket en slik modell. Men det er ikke godt nok for Helse Nord-direktøren.

Derfor tror vi at dette i bunn og grunn ikke dreier seg om helse og et solid, framtidsrettet og trygt spesialisthelsetilbud til hele Helgeland. Det dreier seg om politikk der frykten for sabelraslinga fra Rana har fått lov å prege prosessen. Et hederlig unntak er styre i Helgelandssykehuset som hadde ryggrad nok til å peke på en modell til beste for hele regionen.

Helseminister Bent Høies ord om at sykehus er litt helse og mye politikk, står ved lag. De som roper høyest får mest. Det kommer til å prege regionen framover. Kvasiløsningen for ny sykehusstruktur som Helse Nord-direktøren nå har foreslått, er en ulykke for Helgeland. Den gjør at motstanden, protestene og kampen vil vedvare og øke i styrke i tida som kommer.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken