Dette er de 12 grepene Helgelandssykehuset skal gjøre med tarmkreftkirurgien

Tettere samarbeid mellom enhetene, færre kirurger som utfører operasjoner og økt fokus på seleksjon av pasienter er blant tiltakene som fagmiljøene i Sandnessjøen og Mo i Rana er blitt enige om å iverksette.