(Avisa Nordland)

– Frykten for at veien i seg selv er farlig er mer utbredt enn frykten for ruskjørere eller møteulykker, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Andelen i Nordland som er bekymret for de dårlige veiene er høyest i landet, hele 79 prosent. Det viser nye tall fra NAFs Trafikantbarometer 2023.

Også andelen som er bekymret for skred og ras er høyest i landet, hele 36 prosent.

– Folk opplever at veiene de kjører på hver dag er utrygge. Ikke på grunn av de som kjører på dem, men på grunn av forfallet. Det er en alvorlig advarsel til alle fylkespolitikere som nå skal gjøre sine prioriteringer, sier Handagard og fortsetter:

– Vedlikeholdet av veiene må tas på alvor, det er et soleklart krav viser disse tallene, sier hun.

Dårlig vintervedlikehold og farlige situasjoner mellom bilister og syklister er de neste på listen over hva som bekymrer i trafikken i Nordland.

Klare skiller mellom by og bygd

NAFs Trafikantbarometer viser at det er forskjell på hva folk i byene bekymrer seg for, og hva folk i spredtbygde strøk er opptatt av.

– Politikerne som nå kommer i posisjon etter valget, må se hele fylket. I byene handler det om tilrettelegging for både bilister og syklister, mens i spredtbygde strøk er det andre forhold ved veien som skaper mest bekymring, sier Handagard.