Dialogmøte skal oppdatere toppledelsen i vertskommunene på Nye Helgelandssykehuset, og veien videre

Møtet er for ordførere og rådmenn i Rana, Vefsn og Alstahaug kommuner, og er åpent for pressen.