(Helgelendingen)

Helseminister Bent Høie gir full støtte til vedtaket i styret i Helse Nord og har bestemt at det skal være to sykehus på Helgeland med hovedsykehuset i Sandnessjøen eller omegn. Vedtaket er ikke overraskende, men åpner likevel for videre sykehuskamp på Helgeland.

Årsaken er rett og slett at kampen om funksjoner og tilbud vil fortsette fordi konseptet med to sykehuset der hovedsykehuset skal ligge i Sandnessjøen eller omegn, er for lite konkret. Dimensjoneringen av tilbudene er uklare og vi frykter at dette vil utløse nye debatter når prosjektet nå går inn i en konseptfase.

Helseministeren er også helt tydelig på at ledelsen i Helgelandssykehuset skal lokaliseres til det nye hovedsykehuset i Sandnessjøen eller omegn. Allerede før konseptfasen starter tror vi et særdeles viktig grep vil være å flytte og reorganisere ledelsen. Det vil gi hele prosessen en helt annen troverdighet og legitimitet enn det vi har erfart gjennom mange år der vært mye har dreid seg om hvordan sykehusaktiviteten i Rana skal bygges opp. Og det på bekostning av spesialisthelsetjenesten på Helgeland for øvrig.

Vi mener også at tomtealternativene i konseptfasen må vurderes grundig. Å bygge et nytt sykehus på Tovåsen i Leirfjord er lansert som et svært aktuelt alternativ. Dersom Tovåsen velges som tomt for det nye hovedsykehuset for Helgeland vil det være en lokalisering som åpner for at framtidig ansatte i det nye og største sykehuset på Helgeland også kan bo i Vefsn, og på den måten gjøre rekrutteringen lettere. Pasientene vil ha en rimelig kort reisevei uavhengig av bosted, selv om en slik lokalisering vil ha få alternative transportmuligheter. En annen lokalisering nærmere jernbanen vil gi helt andre muligheter for folk fra hele Helgeland å nå det nye hovedsykehuset på en enkelt måte. Dersom pasientenes beste skal veie tyngst er tomtevalget helt vesentlig.

Den store taperen er foreløpig Mosjøen. Men statsråden åpner for etablering av et poliklinisk tilbud. Det er et lite plaster på et stort sår. Hvilke tilbud det skal være skal avklares i konseptfasen, og tomtevalget for det nye hovedsykehuset vil være helt avgjørende for hva dette polikliniske tilbudet skal være. Uansett vil Mosjøen miste et betydelig antall arbeidsplasser, og det er ikke merkelig at det stilles spørsmål ved Vefsns strategi i denne saken. Tapet av arbeidsplasser og aktivitet må kompenseres og her må både lokale- og regionale politikere på banen snarest.

Helseminister Bent Høies vedtak om framtidig sykehusstruktur på Helgeland var ikke overraskende. Det er i den kommende konseptfasen vedtaket skal konkretiseres. Det blir et særdeles viktig arbeid og være helt avgjørende for om vi får en spesialisthelsetjeneste på Helgeland som er til pasientenes beste. I dette arbeidet forventer vi at Helse Nord tar en tydelig rolle. I motsatt fall frykter vi en uthuling av statsrådens beslutning. Det vil verken tjene pasientene eller Helgeland som region.