Trine på Tinget


Ved Stortingsvalget i september har Helgeland muligheten til å få en representant på Stortinget de neste 4 årene.

Trine Fagervik er fra Leirfjord kommune og er nominert som tredjekandidat for Senterpartiet i Nordland ved valget. Valgmålinger i forkant av valget viser at hun kan ha en reell mulighet til å komme inn.

Helgeland kan derved fortsatt bli representert på Stortinget. Inneværende periode har Margunn Ebbesen (H) fra Brønnøy representert Helegland, men hun ble ikke renominert ved høstens valg.

Trine Fagervik er godt forberedt for en slik oppgave med bakgrunn i sin yrkeserfaring og sitt engasjement i politikken og annet lagsarbeid.

Trine er utdannet lærer ved Høyskolen på Nesna og har til daglig jobbet som rektor på Sandnes barneskole i Sandnessjøen inntil hun tidligere i år søkte permisjon for å jobbe som heltids politiker.

Hun har sittet i styret for Høyskolen på Nesna hvor hun også var var sterkt engasjert i studentsamskipnaden og er i dag en forkjemper for gjenåpning av studiestedet.

Hun deltar i frivillig arbeid som bl.a. ungdomslaget og er aktiv i lokal- og fylkespolitikken.

Trine sitter i kommunestyret og formannskapet i Leirfjord kommune i sin tredje periode.

Hun er også leder for Senterpartiet i Nordland.

Trine er full av energi og pågangsmot i alt hun foretar seg. Samtidig er hun ydmyk og lytter til andres argumenter og legger betydelig vekt på at alle syn kommer fram før beslutninger tas.

Jeg er overbevist om at Trine vil bli en sterk og viktig stemme også på Stortinget.

Jeg ber alle tenke over hvor viktig det er at ytre Helgeland igjen kan få en representant på Stortinget.

Stortinget er ikke bare partipolitikk. Stortinget er også stedet hvor de store linjer trekkes, hvor landet får sin retning, hvor de viktige beslutninger og kompromisser gjøres og hvor landet får sin fremtidige utforming etter lange og grundige overveielser.

Nå er det viktig å ha noen med der de viktige veivalgene drøftes.

I tillegg er det særdeles viktig at vi har folk på Stortinget som kjenner de små samfunns utfordringer og kan representere disse i forsamlingen.

For alle som har noe de mener bør diskuteres med noen på Stortinget, er det uten tvil også viktig å ha en døråpner til stede, enten det gjelder for næringslivet, organisasjoner eller enkeltmennesker.

Mange av oss har et parti de vil stemme på. Andre kan endre på sitt valg av og til, mens andre igjen velger å ikke benytte stemmeretten sin.

Mer enn kanskje noen gang kan det være viktig å avgi stemme ved valget i år. Din stemme kan avgjøre om vi får en representant inn på Stortinget fra Helgeland. Uansett hvilket parti man sympatiserer med, kan en representant på Stortinget bidra til en mer positiv holdning til de utfordringer Helgeland har.

Ved å stemme Senterpartiet denne gangen prioriterer du å sikre området vårt en representant på Stortinget. Tenk over hvor viktig dette kan være for deg.

Frode Haldorsen