Diskuterte flyplass med Hareide: - Det var et godt og konstruktivt møte