Gå til sidens hovedinnhold

Diskuterte Herøysundet bru og Henrikvalen: – Vil ha stor betydning for utviklingen av næringslivet i området

Herøysundet bru og Henrikvalen var tema da Nordland fylkeskommune møtte ordfører Eldbjørg Larsen og administrasjonen i Herøy kommune.

Bakgrunnen er at det under rehabiliteringsarbeidet ble påvist større skader på Herøysundet bru, og den anslås å ha en restlevetid på tre til fem år. Brua er trygg og overvåkes. Det vil bli gjort forsterkninger, men ny bru over Herøysundet er helt nødvendig.

– En ny bru vil jo måtte bygges etter nye kvalitetsstandarder. Det positive er at dette vil kunne ha stor betydning for utviklingen av næringslivet i området. Nå må vi politikere starte jobben med å finne rom i de kommende økonomiplanene, sier fylkesråd for transport og infrastruktur Bent-Joacim Bentzen (Sp) i en pressemelding.

Fylkesråd Bentzen har derfor bedt administrasjonen om å gå i gang med å se på tekniske løsninger, og å beregne kostnadsbildet for ny bru over Herøysundet.

Framdrift

Fredag var det møte mellom Herøy kommune, fylkesdirektør Odd Inge Bardal, og seksjonsleder for drift og vedlikehold, Lars Petter Kaski. Da ble det diskutert tekniske muligheter og framdrift i arbeidet med å prosjektere ny bru.

– Herøy kommune har allerede regulert inn ny bru. Vi tar utgangspunkt i dette arbeidet når vi jobber videre med dette, forteller fylkesdirektør Bardal i pressemeldingen.

Rydde opp

I møtet ble også Henrikvalen diskutert. Det har lenge vært ønsket å åpne fylkesvegfyllingen over vika, for å sikre vanngjennomstrømming til området.

– Vi er enige med kommunen om at Nordland fylkeskommune og Herøy kommune i fellesskap skal rydde opp i forholdene. Nordland fylkeskommune skal legge et større rør gjennom fylkesvegfyllingen, slik at vi oppnår god utskifting av vann på innsiden av fylkesvegfyllingen. Arbeidene skal utføres i år, forteller seksjonsleder Lars Petter Kaski i pressemeldingen.

Les også

Fikk 50 millioner kroner i koronastøtte: – Dette dekker kun det som er tapt av billettinntekter i vel en måned

Kommentarer til denne saken