Dønna Rødt foreslår at Dønna kommune reagerer på Boreals planer om å stenge servering på ferga.

Vi har registrert at Boreal vil avvikle serveringa på «Møysalen». Dessverre er ikke kommunen direkte informert om hva selskapet planlegger å gjøre, men vi har blitt tipsa av andre. Det selskapet planlegger vil ramme oss som er avhenging av å reise kollektivt, med ferga, når vi skal ut av kommunen. Stenging av serveringa representerer et stort tilbakeskritt for reisende. I disse «korona-tider» vil det ramme ekstra på grunn av det viktige arbeidet serveringspersonalet gjør for å opprettholde god hygiene og dermed bidra til å holde faren for smittespredning nede.

Rødt Dønna vil foreslå at Dønna formannskap, i møte 15/9-20, vedtar en slik uttalelse:

Nei til stenging av serveringa på «Møysalen»

Dønna kommune beklager at Boreal vil stenge serveringa på «Møysalen». I stedet for å gi de reisende god service og god hygiene vil selskapet satse på automater om bord.

Mens koronakrisa fortsatt herjer i landet gjennomfører fergeselskapet innstramminger som rammer noe av det vi trenger alle mest. De som i dag betjener serveringa om bord står også for det som må prioriteres høyest i disse tider – økt hygiene.

Vi minner om at «Møysalen» går i et av selskapets mest trafikkerte samband med høyest antall reisende per tur. Mange av de reisende har med dagens rutetilbud en reisetid på godt over en time med ferga, både pendlere, turister og andre tilfeldig reisende. En løsning med automater gir ikke tilfredsstillende servering for de reisende. Dessuten kan ikke disse automatene ta seg av det viktige arbeidet i forsøket på å redusere smittefaren i kollektivtrafikken.

Tiltaket Boreal nå vil sette i verk fra månedsskiftet oktober/november er et klart tilbakeslag for de reisende, og øker faren for smittespredninga. Det er ingen grunn til å anta at koronapandemien er over i løpet av neste måned. Det er helle ingen grunn til å anta at dette er den siste pandemien som rammer oss. I stedet for å satse på automater bør Boreal satse alt for å opprettholde best mulig hygiene.

Dønna kommune ber Boreal trekke tilbake varslet om dårligere service for de reisende med «Møysalen».

Vi ber om å bli oppdatert om de grep som selskapet vurderer i det fergesambandet som vi er avhengig av.

Uttalelsen sendes Boreal, med kopi til fylkeskommunen, Helgelandsrådet, nabokommunene, og til mannskapet om bord i ferga.

For Rødt Dønna

Leonid Rødsten