(Helgelendingen)

Mandag satt helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i møte med alle landets kommuner. Temaet for møte skal ha vært håndteringen av pandemien og den videre tiltaksbyrden.

Helseministeren varslet at det vil bli lagt fram strengere tiltak, som folk vil merke i sin hverdag.

– Situasjonen er under utvikling, med raskt stigende smitte siste uken. Det er for tidlig å si om tiltak innført fredag 3. desember gir ønsket effekt, sier fylkesberedskapssjef Marit Strengen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Nesten samtlige kommuner på Romerike har nå et smittetrykk på over 1.000 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

– Til forskjell fra tidligere i pandemien har vi nå en befolkning som er vaksinert i langt større grad. Mer avgjørende for eventuelle tiltak nå er det derfor om kommunene og helseforetakene har kontroll på helsetjenestene de skal tilby, sier hun.

Vil begrense mobiliteten

Helsemyndighetene har varslet at det vil komme strengere tiltak tirsdag. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har jobbet intensivt de siste dagene med å komme fram til nye anbefalinger til regjeringen.

– Kontaktreduserende og mobilitetsbegrensende tiltak, sier Strengen.

Omikronvarianten kan skape en betydelig sykdomsbølge i desember og januar, advarer Folkehelseinstituttet i en ny risikovurdering.

– Vi venter at antallet smittede med denne varianten vil øke raskt de nærmeste ukene. Dette, sammen med den allerede økte belastningen på helsetjenesten, gjør at vi nå vurderer situasjonen som alvorlig, sier kriseleder og avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

I sin oppdaterte risikovurdering skriver Folkehelseinstituttet at de mener omikronvarianten sannsynligvis i betydelig grad vil forverre sykdomsbyrden og belastningen på helsetjenestene som covid-19-epidemien allerede har gir.

Varianten vil føre til en «betydelig sykdomsbølge» i løpet av desember og januar.

– Varianten vil sannsynligvis etablere seg i Norge og i løpet av noen uker bli dominerende. Det er likevel stor usikkerhet. Det er derfor nødvendig med sterkere tiltak for å beholde kontroll og få oversikt, samtidig som man får mer kunnskap og får vaksinert flere, sier Vold.

FHI mener det er lite sannsynlig at omikronvarianten gir mer alvorlig sykdom hos vaksinerte, men at den er mer smittsom og vil bli dominant i Norge senest i januar 2022. De regner også med at de som er vaksinert, vil være godt beskyttet mot alvorlig sykdom som følge av omikronvarianten.

I rapporten uttrykker også FHI bekymring for at det kan komme en uvanlig sterk influensaepidemi i slutten av desember eller i januar. Men ifølge instituttet er det økende sannsynlig at influensaepidemien også denne vinteren som følge av stadig flere tiltak mot covid-19-epidemien, blir mye mindre enn normalt.

– Vurdert situasjonen grundig

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at han tror tiltakene som kommer tirsdag, vil redusere presset på helsevesenet.

– Vi har vurdert situasjonen grundig og foreslått tiltak som vi tror vil redusere belastningen på helsetjenesten i Norge, sier Nakstad til NTB.

Han legger til at det er opp til regjeringen å ta stilling til tiltakene.

Folkehelseinstituttets smittevernsjef Line Vold bekrefter til NRK at det er strengere tiltak som vil bli presentert tirsdag.

– Bakgrunnen for våre anbefalinger om innstramninger er både dagens situasjon hvor det rapporteres om stort trykk på helsetjenestene, og behov for fortsatt oversikt og kontroll over situasjonen med påvisning av omikron i Norge. Det er stor usikkerhet om videre utvikling, men utfra det vi vet nå er det grunn til å feste lit til opplysninger om at omikron er betydelig mer smittsom enn delta. Alt tyder på det, sier avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, til VG.

Regjeringen vil holde en pressekonferanse om de nye tiltakene klokka 19.00.

På pressekonferansen deltar også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).