(Helgelendingen)

Tirsdag la Vegvesenet fram sine porteføljeprioriteringer for perioden 2023 til 2027 til Samferdselsdepartementet, hvor det gjøres anbefalinger til rekkefølgen av store veiprosjekter.

Det er første gang har Statens vegvesen laget en anbefalt rekkefølge for de store prosjektene. Prosjektene er vurdert ut fra planstatus, samfunnsøkonomisk nytte og virkninger. Tunnelsikkerhetsforskriften er en viktig faktor, sammen med nasjonale beredskapshensyn.

Prioriteringslisten inneholder 20 veiprosjekter over hele landet til en estimert kostnad på om lag 150 milliarder kroner.

– Dette er prosjekter som er klar til politisk behandling, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i ei pressemelding.

Hun legger vekt på at 90 prosent av transportarbeidet og 97 prosent av vareverdien fraktes på vei.

Veinettet representerer store verdier for samfunnet og er en viktig forutsetning for økt produktivitet i landet. Standarden på veiene er variable, og det er utfordringer med framkommelighet og trafikksikkerhet flere steder.

– Vi utbedrer der vi kan, men noen ganger er det nødvendig å bygge nytt. Derfor har vi mange store og små prosjekter over hele landet som kan bidra til økt verdiskaping for næringslivet og en enklere hverdag for folk, sier Hovland i pressemeldinga.

I tillegg til de prosjektene som nå er prioritert, har også Vegvesenet en liste over veiprosjekter mellom 200 millioner og en milliard kroner. Statens vegvesen har vurdert hele prosjektporteføljen av store og mindre prosjekter i sammenheng over lange strekninger. I sum gir dette god effekt for framkommelighet og trafikksikkerhet.

– Samtidig prioriterer Vegvesenet fortsatt høyt å ta best mulig vare på riksveiene gjennom flere mindre utbedringstiltak, heter det i pressemeldinga.

Slik ser lista over de 20 prioriterte vei- og tunnelprosjekter for de neste seks årene:

Pri

Prosjekt

Sted


Kostnadsprognose (milliarder)


1

E134 Oslofjordforbindelsen (byggetrinn 2)

Frogn og Asker (Viken)


5,83

2

E134 Røldal – Seljestad

Ullensvang (Vestland)


3,34

3

E6 Megården – Mørsvikbotn

Sørfold (Nordland)


10,27

4

E16 Hylland – Slæen

Aurland og Voss (Vestland)


1,64

5

E134 Saggrenda – Elgsjø

Kongsberg (Viken) og Notodden (Vestfold og Telemark)


2,44

6

E45 Kløfta

Alta (Troms og Finnmark)


1,23

7

E16 Arna – Stanghelle

Vaksdal og Bergen (Vestland)


14,93

8

E39 Ådland – Svegatjørn (Hordfast)

Stord, Tysnes og Bjørnafjorden (Vestland)


41,14

9

E18 Retvet – Vinterbro

Nordre Follo og Ås (Viken)


8,39

10

E39 Ålesund – Molde (Møreaksen)

Ålesund, Vestnes og Molde (Møre og Romsdal)


26,54

11

E134 Dagslett – kryss E18

Lier (Viken)


4,16

12

E10 Nappstraumen – Å

Flakstad og Moskenes (Nordland)


1,28

13

E39 Volda – Furene

Volda (Møre og Romsdal)


1,10

14

E39 Storhaugen – Førde

Sunnfjord (Vestland)


3,29

15

Rv. 22 Glommakryssing

Lillestrøm (Viken)


3,22

16

Rv. 5 Erdal – Naustdal

Sunnfjord (Vestland)


2,29

17

E39 Ålgård – Hove

Gjesdal og Sandnes (Rogaland)


4,25

18

E8 Flyplasstunnelen Tromsø

Tromsø (Troms og Finnmark)


1,96

19

Rv. 36 Skjelsvik – Skyggestein

Porsgrunn og Skien (Vestfold og Telemark)


5,77

20

Rv. 19 Moss

Moss (Viken)


5,24