I sist styremøte var det ikke tvil om at styremedlemmene i Helse Nord skjønte at de måtte sikre rekrutterende kirurgi til begge lokasjonene i Helgelandssykehuset, og de stilte meget gode spørsmål rundt Helgelandssykehusets forslag om å fjerne kreftkirurgien fra hovedsykehuset. La oss nok en slå det fast: det farligste for pasientsikkerheten er om helsetilbudet for Midt- og Sør-Helgeland gradvis svekkes fordi sykehuset ikke har rekrutterende kirurgi. Begge lokasjoner må sikres dette. Når Helse Nord nå skal ferdigbehandle denne saken med plassering av kreftkirurgien, så har dessverre den eksterne spesialisten Hans Wasmuth sitt samfunnssyn fått farge saksframlegget. I sakspapirene kan vi lese, sitat:

«Ettersom en stor andel av befolkningen bor rundt sykehuset på Mo i Rana betyr det at flest kreftpasienter vil bli utredet ved der, få tillit til sykehuset og drifte mot å bli operert der. Det samme vil skje i Sandnessjøen, men i mindre grad fordi det bor mindre folk rundt sykehuset.»

Dette er faktafeil. Helgelandssykehuset Sandnessjøen har det største opptaksområdet i foretaket, og har altså flere pasienter tilknyttet seg enn avdelingen i Rana. Dette kan aldri gjentas for ofte. Den største byen skal beholde sitt akuttsykehus, men spesialisthelsetilbudet må være tilgjengelig for alle, og derfor la Høie og alle politiske nivå hovedsykehuset på kysten. Det var ikke antallet innbyggere i Alstahaug som avgjorde sykehussaken på Helgeland, men de om lag 45.000 mennesker på både kyst og innland som sokner til Sandnessjøen, og som i stor grad allerede har lengst vei og også havet som eneste vei.

Det kan ikke ha vært bestillingen at eksterne kirurgeksperter skulle ytre seg om hva de subjektivt mente om samfunnsutviklinga i Nordland, om flyplassplasseringer eller befolkningsvekst. Det gjør likevel kirurg Hans Wasmuth med den største selvfølgelighet. Og han påstår at tilliten er et problem. Hvis Wasmuth kjente Helgeland ville han ha visst at tilhørigheten til sykehuset på kysten er enormt sterk. Her står folk fra alle øyene, langs hele kysten av Helgeland, opp for sitt lokalsykehus Sandnessjøen, de har uttalt seg om tilliten til sitt sykehus i alle riksmedier siden 2019, og bildene av våre aksjoner havnet i lærebøker for journalister og fagbøker om samfunnsutviklingen i Norge. Folk flest som aldri tidligere hadde engasjert seg politisk tok på seg bunaden for å vise sin støtte og for at sykehuset skulle berges. Som det har berga dem og familien deres i generasjoner. Som har vært deres redning i både fødsel og ulykker og akutt sykdom. For det skjer. Daglig. I en nylig nasjonal undersøkelse i regi av Folkehelseinstituttet er pasientene som har benyttet Helgelandssykehuset Sandnessjøen og Mosjøen de mest fornøyde pasientene på hele Helgeland og scorer høyere enn landsgjennomsnittet i alle kategorier. Det er en sterk og god kultur å bygge videre på.

Styret i Helse Nord har nå fått denne argumentasjonen om demografi i styresaken og risikerer nå å underbygge avgjørelser med denne sentraliserende og rett ut feilaktige argumentasjonen. Det er livsfarlig. Om styret legger slike argumenter til grunn kan vi se for oss at dette skaper en helt uønsket presedens for alle framtidige diskusjoner rundt satsing på og utvikling av hovedsykehuset. Dette kan ikke styret i Helse Nord være bekjent av.

Ansatte og folket på Helgeland tåler ikke flere omkamper. Vedtaket kan ikke åpne for omkamper. Kreftkirurgien må derfor landes på hovedsykehuset nå. Utgangspunktet for styrevedtaket må derfor være at tilbakeføringen skal skje til hovedsykehuset, og ansvaret for at dette skjer må nå plasseres der helsetilsynet har påpekt at man har sviktet til nå: hos ledelsen i Helgelandssykehuset. Det er de som skal sikre at hovedsykehuset nå reelt sett bygges opp og styrkes. Det kan ikke utsettes og gjøres en ny vurdering om to år. Helgelandssykehuset må legge fram en konkret plan for hvordan de nå skal sikre faglig forsvarlighet, kapasitet og kompetanse ved de berørte kliniske avdelingene slik at overføringa til Sandnessjøen kan gjennomføres som planlagt.

Line Rønning Føsker

Bunadsgeriljaen Ytre Helgeland