Det blir satt inn en ekstra fergeavgang på fv839 fra Igerøy kl 16 til Tjøtta, og fra Tjøtta kl 17.10 til Igerøy. Dette på grunn av stor trafikk på Helgeland, melder NRK Trafikk.