"En fallitterklæring mot faglig integritet"

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. (Helgelendingen)

Fagsjef ved Helgelandssykehuset, Ida Bukholm, opplevde 17. november å bli presset til oppsigelse grunnet en e-post til Helsetilsynet. Organisasjonene ved Helgelandssykehuset Mo i Rana vil med dette utrykke full støtte til Bukholm.

Bukholm ble ansatt som fagsjef ved Helgelandssykehuset høsten 2019. Hun har kompromissløst bidratt til å sette fokus på pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid i Helgelandssykehuset. Dette har bidratt til å styrke dette arbeidet i hele organisasjonen og motivere oss som helsearbeidere til å yte og utvikle enda bedre helsetjenester. I en tid hvor politiske prosesser har overskygget fag, har Bukholm evnet å holde blikket festet på kjernen i vår virksomhet – god og forsvarlig pasientbehandling. Som helsearbeidere har vi opplevd dette som befriende. For både Helse Nord og deler av Helgelandssykehusets ledelse har nok Bukholm med sin integritet, faglige tyngde og dedikasjon, uten hensyn til byråkratiske og politiske målsetninger, opplevdes som en stein i skoen.

Det som nå skjer er en fallitterklæring mot både Helse Nords og Helgelandssykehusets kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid. For oss er det hårreisende at en svært kompetent medarbeider presses til oppsigelse fordi hun overbringer relevant informasjon til Helsetilsynet i en e-post. Informasjon som Helsetilsynet selv anser som relevant og takker for. Hvis dette er representativt for foretakets holdning til kvalitets og pasientsikkerhetsarbeid er vi som helsearbeidere bekymret for framtiden.

Nils Petter Rundhaug

TV anestesileger Helgelandssykehuset MiR

Lillian Lamo

HTV Radiografforbundet Helgelandssykehuset MiR

Rolf Petter Skogly

HTV DELTA Helgelandssykehuset MiR

Anders Bjellånes

HTV Legeforeningen Helgelandssykehuset MiR

Elsabeth Sandhei

HTV NITO Helgelandssykehuset MiR

Marit Wisthus

HTV NSF Helgelandssykehuset MiR

Cathrine Angell Brendberg

TV NSF Helgelandssykehuset MiR

Susanne Herseth

TV NSF Helgelandssykehuset MiR

Anita Westagaard

TV NSF Helgelandssykehuset MiR

Ingrid Haugan

TV NSF Helgelandssykehuset MiR

Anne Lise Gårdsvik

TV NSF Helgelandssykehuset MiR

Annika Lydersen

TV NSF Helgelandssykehuset MiR

Pia Christin Molberg

TV NSF Helgelandssykehuset MIR

Helgelandssykehuset Mo i Rana

24.11.20

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken