Det var mange spørsmål som måtte besvares, da Bunadsgeriljaen inviterte til informasjonsmøte om fødetilbudet på Helgeland. Jordmor Sølvi Hestnes har jobbet på sykehuset i Sandnessjøen i 25 år, og var den som svarte på spørsmålene om forskjellen på en fødestue og en fødeavdeling.

Og hva som er pålagte tjenester, og ikke. Fødeavdelingen i Sandnessjøen er den nest største i Nordland med over 300 fødsler, og har solid kompetanse på området.

– Vi hadde et toppår i 2018. Bakgrunnen for denne toppen var ikke at det var så mange gravide i Alstahaug kommune, men at vi fikk mange fødsler fra Vefsn og fra distriktene. Alstahaug er ikke så gode på å lage unger for tiden, sa jordmor Sølvi Hestnes.

Pålagt tjeneste

Kommunene er pliktige til å ha en jordmortjeneste for fødende. I 15–20 år har Helgelandssykehuset derfor reist ut til andre kommuner for å selge sine jordmortjenester.

– Dette gjør at vi får nærkontakt med de gravide, og at vi kjenner komplikasjoner på forhånd. Det har aldri vært så trygt å føde som det er i dag. Vi har et godt tilbud, og det skal vi ikke gjøre verre.

Hun la ikke skjul på at det er utfordringer. Både med rekruttering, og å holde seg faglig oppdatert. I tillegg er antall fødsler på god vei nedover.

– Vi har hatt over 700 fødsler på Helgeland. Nå er vi nede på 600-tallet, men følgetjenesten for gravide er ikke satt i system, og ofte må vi bare slippe alt vi har i hendene for å hjelpe. Dette gjør vi støtt og stadig på vår egen fritid. Vi tar imot unger overalt. I tillegg er det mange som har lang reisevei. Om sommeren er det sjelden et problem. Om vinteren er det mye verre.

Hestnes understreket at forskjellen på en fødeavdeling og en fødestue er stor.

– En fødestue kan like godt ligge midt i skogen. Du kan like gjerne føde i et telt. En fødestue har ingenting av utstyr. Ingen anestesi. Det er ingen som får smertelindring. Kanskje kan man få lystgass, sa hun.

Pussig

Tidligere ordfører i Alstahaug, Gunnar Breimo, deltok på mandagens møte. Han innrømmer at han er urolig over prosessen.

– Det som skjer nå er veldig viktig for framtidas helsetilbud for hele Helgeland. Ikke bare for Alstahaug. Jeg mener at to likeverdige sykehus burde bli konklusjonen.

– Det har tidligere blitt sagt, og også i kveldens møte, at alternativet med to likeverdige sykehus ikke vil bli en realitet.

– Ja, jeg hørte at det ble sagt. Jeg synes at det er rart at man konkluderer på forhånd, og tar dette alternativet ut av prosessen, før den er ferdig utredet. Jeg synes at det er pussig at de ikke vil utrede to sykehus. Bare framtiden kan si hva som skjer videre, sier Gunnar Breimo.

Viktig sak

Også Unn Grete Røtvold fra Sandnessjøen, deltok på møtet. Hun er medlem av Bunadsgeriljaen, og var krystallklar på at dette er en prosess som det er viktig å støtte.

– Jeg har aldri demonstrert før, men en gang måtte bli den første. Dette er en så viktig sak, sa hun fra tilhørerplass.