Gå til sidens hovedinnhold

En lærerutdanning på Nesna og på Mo vil kunne styrke og hjelpe hverandre

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Plan for gjenreising av Høgskolen i Nesna

Folkeaksjonen for høgere utdanning på Helgeland har lagt fram en plan for gjenreising av Høgskolen i Nesna. Avgjørende for at en slik plan kan settes i gang, er at det blir en rødgrønn valgseier! Folkeaksjonen oppfordrer derfor alle til å stemme på et parti som klart og tydelig har sagt fra om at de ønsker Høgskolen i Nesna tilbake som en sjølstendig institusjon.

Første trinn i planen er at de partiene som skal danne regjering etter valget, lager en regjeringserklæring som slår fast at Høgskolen i Nesna skal gjenreises og dette må stadfestes med budsjettpost og vedtak i forbindelse med Statsbudsjettet for 2022.

Neste trinn blir for regjeringen å etablere en interimorganisasjon i institusjonslokalene på Nesna, som kan organisere arbeidet med å rekruttere tilsatte og legge til rette for at de studentene som ble tatt opp til sine studier på Nesna, får anledning til å fullføre på Nesna, slik de ble lovet.

Høgskolen i Nesna ble etablert som en offentlig og sjølstendig institusjon gjennom vedtak i Stortinget. Et nytt stortingsflertall kan derfor gjenreise Høgskolen i Nesna. Det er ingen andre som er ”part i saken”, enn Stortinget. Nord universitet har gjort vedtak om at de ønsker ikke å ha campus Nesna som studiested i sin institusjon og de har sagt opp leieavtalen med Statsbygg. Bygningsmassen er statens eigendom og Stortinget kan vedta at bygningene skal brukes til det som de er laget for, nemlig høgere utdanning generelt og lærerutdanning spesielt. Nord universitet har som mål å bli et verdensledende universitet og har prioritert sin virksomhet ut fra dette. En reetablert Høgskole i Nesna vil ikke konkurrere på det feltet, men bli et supplement som en høgskole som kan prioritere profesjonsutdanningene som kommunene etterspør. Det har i tjue år vært sykepleierutdanning både i regi av Høgskolen i Nesna i Sandnessjøen og tilsvarende på Mo. Det fungerte helt fint. En lærerutdanning på Nesna og på Mo vil kunne styrke og hjelpe hverandre. Vi trenger flere lærere ikke færre. Offentlig sektor er ikke laget for å konkurrere. Det er fullt mulig å samarbeide og en ny regjering vil kunne legge til rette for det.

Betydningen av selvstendige institusjoner i distriktet er godt dokumentert og nylig bekreftet av Distriktsnæringsutvalget og Demografiutvalget. Selvstendige institusjoner har den administrative krafta til å agere på behovene i regionen.

Den reetablerte institusjonen må umiddelbart gå i dialog med departementet og med NOKUT og institusjonen må selv legge de nødvendige planene for opptak av studier. Dette må nødvendigvis ta den tid det tar fordi det er nødvendig for den vekst og utvikling regionen og distriktene må ha.

I vår la SP fram et dok. 8. forslag der de foreslo å reetablere Høgskolen i Nesna som selvstendig høgskole. Dette forslaget fikk støtte fra SP, SV, Rødt og MDG mens de resterende partiene stemte mot.

Din stemme er viktig! Godt valg.

Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

Kommentarer til denne saken