(Rana Blad)

Rana kommune melder i en pressemelding fredag kveld at en person i Rana kommune er død som følge av covid-19.

Den avdøde bodde i egen leilighet i bofellesskapet i Ranheimgata, som er et kommunalt botilbud i miljøterapeutisk avdeling. Personen er en av dem som har blitt smittet under det pågående smittebruddet i Rana.

– Selv om det var kjent at personen var smittet av covid-19, var dødsfallet uventet. Det ble derfor av helsetjenesten i Rana kommune begjært obduksjon. Den foreløpige obduksjonsrapporten foreligger nå og viser at dødsfallet sannsynligvis er koronarelatert. Avdøde hadde underliggende sykdommer, skriver kommunikasjonssjef Connie Slettan Olsen i pressemeldingen.

– Det var med stor sorg vi mottok dødsbudskapet, og nå beskjeden om at dødsfallet kan skyldes covid-19. Våre tanker går til de pårørende, sier Slettan Olsen.

I tråd med kommunens retningslinjer har de gjennomgått hendelsesforløpet.

– Det er ikke avdekket rutinesvikt. Vi vil likevel be Fylkesmannen om en ekstern gjennomgang for å finne ut om rutinene har vært gode nok, sier Slettan Olsen.

De pårørende er varslet og har klarert informasjonen som blir gitt i pressemeldingen.