(Helgelendingen)

Klinikksjef Jeanette Pedersen i Helgelandssykehuset har bekreftet overfor VG at det skjedde «et uhell» ved Helgelandssykehuset torsdag. Det er ikke spesifisert hvilket av lokasjonene til Helgelandssykehuset det gjelder.

– Et barn falt ned på gulvet som følge av noen brå og uventede kroppsbevegelser under oppvåkningen etter en enkel operasjon, skriver hun i en e-post til VG.

Det måtte sys et sting i etterkant av hendelsen.

Da VG publiserte saken tidligere i ettermiddag, opplyste klinikksjefen om at barnet da var under overvåkning og skal være uten smerter.

Både overlege for anestesi og annet helsepersonell var til stede da barnet falt, og hendelsen skjedde helt uventet.

– Det var ingen indikasjon som tilsa at det skulle komme en brå bevegelse. Tvert imot. Monitorerte parametre tydet på at barnet ville være i ro mye lengre, sier Pedersen til VG.

Helgelandssykehuset registrerer hendelsen som et avvik som vil følges opp videre.