Gå til sidens hovedinnhold

«Et nedlagt servicetorg/sentralbord rammer spesielt de eldre som ikke behersker de digitale løsningene»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ang. stenging av servicetorget/sentralbordet i Alstahaug kommune

Siden januar 2019 har innbyggerne i Alstahaug ikke hatt mulighet til å kontakte Alstahaug kommune sitt servicetorg/sentralbord. De som har tatt telefonisk kontakt på kommunens hovednummer har blitt møtt med en telefonsvarer som henviser til kommunens nettside for å finne direktenummeret til saksbehandler. Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra innbyggere som er fortvilet og som nå har store problemer med å finne fram i det nye systemet for å oppnå kontakt med kommunen. Ja, jeg har også selv støtt på store utfordringer knyttet til det å komme i kontakt med rette vedkommende i Alstahaug kommune selv om jeg også har vært ansatt i kommunen i over 20 år og kjenner organisasjonen godt.

Det er bra å kunne tilby innbyggerne nye løsninger. Ved å henvise til nettet for all kontakt med kommunen, rammer imidlertid dette bl.a. sårbare grupper som ikke er i stand til å finne fram digitalt. I en forskingsrapport «IT i praksis 2018», kommer det også fram at det er ikke alle innbyggere som nødvendigvis foretrekker digitale løsninger. Hvis man ikke kjenner til hvem man skal kontakte internt, kan det også være vanskelig å finne fram til kontaktopplysninger på hjemmesiden.

Vi vet også at eldrerådet i kommunen har protestert på denne nedstengingen. Et nedlagt servicetorg/sentralbord rammer spesielt de eldre som ikke behersker de digitale løsningene.

Alstahaug kommune skal være en service-kommune som skal stå til tjeneste for alle innbyggerne. Også for grupper som ikke mestrer å benytte slike digitale tjenester.

I skrivende stund registrerer jeg at kommunens kontaktliste på nett ikke har vært oppdatert siden 2. juni 2020, altså for nesten halvannet år siden. Siden den gangen vet jeg at vi har ansatte som har sluttet, og som fortsatt står oppført med sine tidligere funksjoner i kommunen. Jeg har selv også opplevd å ringe flere dager på rad til en avdeling, i oppgitt telefontid mellom 10.00 og 14.00. Jeg startet på mandag, og torsdagen fikk jeg endelig svar. Da kom det fram at kontoret kun var bemannet 1 dag i uken. Dette var det ikke opplyst om på kommunens nettside. Det er også for meg svært underlig at jeg og de andre innbyggerne ikke får mulighet til å legge igjen beskjed på en telefonsvarer til alle ansatte om de ikke nås. Jeg og flere ned meg opplever tidvis kommunen som svært vanskelig å komme i kontakt med. Som ordfører kanskje nå har skjønt, er jeg fortsatt misfornøyd med dette vedtaket om stenging av servicetorg/sentralbord.

Når det gjøres endringer som påvirker innbyggernes mulighet til kontakt med de kommunalt ansatte, anser jeg det som en selvfølge at kommunen etter en tid gjennomfører en evaluering av nedstengingen av servicetorget/sentralbordet. En slik evaluering bør også innbefatte brukerne av det «digitale sentralbordet», altså innbyggerne.

Spørsmål til ordfører:

  • Er det gjennomført en evaluering av nedstengingen av servicetorget/sentralbordet?
  • Hvis ja, hva konkluderte denne evalueringen med, og var innbyggerne representert i denne evalueringen?
  • Kan ordfører sørge for at det til neste kommunestyremøte forberedes en sak vedr. gjenåpning av servicesenteret/sentralbordet?

Kommentarer til denne saken