Gå til sidens hovedinnhold

"Etableringen av vindkraft på land, er den største natur-raseringen i norsk historie, og nå står havet og kysten for tur"

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Havet – en trussel

Etableringen av vindkraft på land, er den største natur-raseringen i norsk historie, og nå står havet og kysten for tur. Det kalles havvind, og skal skaffe utbyggerne store inntekter og gi mange arbeidsplasser. Det skal produseres strøm som enten skal gå til eksport, eller til den store framtidsplanen som kalles «Det grønne skiftet». En plan godt kamuflert med tjukke lag av grønnmaling, - for fortsatt økonomisk vekst og økt forbruk. Noe vår stakkars Moder Jord vil ta sin (og vår) død av.

Vindturbiner støyer temmelig hørbart i drift. Mindre kjent men etter hvert godt dokumentert, er at de også avgir lavfrekvent lyd, en langbølget støy ikke hørbar for menneskets øre, men som fanges opp av dyrelivet både på land og i hav. Infrastøy på land kan måles over store avstander, opptil 40 km i fjellgrunn. Lyden fører til helseproblemer for en stor del av befolkningen. Den setter i gang reaksjoner i kroppen som utløser angst, søvnløshet, rytmeforstyrrelser i hjertet, og et knippe reaksjoner som setter kroppen i alarm. Uten at vi merker det før symptomene er et faktum. I havet når denne lyden ennå lenger, og med større styrke. Hvordan infrastøy påvirker livet i havet vet vi lite om. Hvalene som bruker lydsignaler i kommunikasjon over store avstander, vet vi blir påvirket av hørbar lyd. Det er meldt om svekket orienteringsevne og evne til å finne mat, siden de også bruker lyd som en form for asdic. Påvirkning på fisk vet vi mindre om, men det antydes også der manglende orienteringssans, og at lyden vil blokkere kommunikasjon, slik at gytemodne fisk av begge kjønn får vanskeligheter med å finne hverandre. Det er også antydet påvirkning av de store vandringene til både silda og makrellen.

Uansett kan havvind-turbiner føre til store endringer i fiskeriene, som vi ennå ikke aner rekkevidden av. Men som neppe fører med seg noe godt, hverken for havfisket, bankfisket eller kystfisket. Det er et svært risikabelt spill med vår største og evigvarende matressurs. Og kan ende med at «Den enes brød er den andres død». Og den andre er i tilfelle både fiskerinæringen og alle oss som spiser fisk.

Rødt har programfestet et tydelig NEI til både vindkraft på land, og den gryende satsingen på havvind. Vi eier ikke kunnskap om konsekvensene av denne virksomheten, bortsett fra at noen vil tjene store penger.

Og at vi andre blir tapere.

Bjørn Økern, Rødt i Herøy

Kommentarer til denne saken