(Helgelendingen)

Leirfjord Sp har ved flere anledninger ønsket å diskutere de etiske retningslinjene i kommunen.

Jeg har ikke noe problem med slike diskusjoner, og kan også være villig til å komme med innrømmelser hvis jeg har sagt noe som er upassende. Men samtidig opplever jeg at Sp gjennom dette initiativet ønsker å fremstille seg selv som de politikerne som går foran som et godt eksempel.

Bestemmelser

De etiske retningslinjene i kommunen inneholder flere bestemmelser. Det kan være måten man uttrykker seg på (sosiale medier er spesielt nevnt), taushetsplikt, varsling av kritikkverdige forhold, men også habilitet – det å være upartisk og unngå interessekonflikter.

Personlig tror jeg at noe av det som kan være mest ødeleggende for folks tillit til politikere er hvis man får inntrykk av at noen ønsker å bruke politikken til egen vinning. Pendlerboligsaken er en sak som kan ha svekket folks tillit til politikere. Flere toppolitikere måtte gå fra sine verv, til tross for at noen av dem muligens var forledet av Stortingets administrasjon til å tro at de handlet innenfor regelverket.

Regelverk

Når jeg på oppfordring fra Sp har lest det etiske regelverket i kommunen nøye, slår det meg at det kan være flere bestemmelser der som burde vært debattert.
For eksempel står det i § 3-1:
Etisk regelverk – tillit til forvaltningen 3-1
«Kommunens ansatte og folkevalgte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser, slik at tilliten til deres upartiskhet svekkes. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser».

Gjennom en artikkel nettavisen iSandnessjøen 16. februar 2022 kommer det helt klart frem at Pål Andreas Einmo i Nordland Eiendom er misfornøyd med at Leirfjord kommune ikke bidrar nok økonomisk til Solsiden boligfelt på Leines hvor han har interesser. I en artikkel i samme avis neste dag tilbakeviser ordfører Ivan Haugland påstandene, begrunnet med at det ikke foreligger noen utbyggingsavtale mellom kommunen og Nordland Eiendom.

På kanten

I de siste års budsjett har Sp foreslått store bevilgninger til boligutvikling. Senest i årets budsjett med 15 millioner kroner i økonomiplanperioden 2023-26.

Når Sp uttrykker behov for å diskutere etiske retningslinjer i kommune finner jeg det betimelig å spørre om ikke denne saken er på kant med kommunens etiske retningslinjer. Når det er sånn at Pål Andreas Einmo privat etterlyser kommunal kapital til boligutvikling, og han som politiker og leder for Leirfjord Sp gjør det han kan for at kommunen skal øke sine bevilgninger til dette formålet, har man ikke da en interessekonflikt?

Bør forklare

I lys at vi nylig har hatt et tverrpolitisk møte for å diskutere en saklig valgkamp med felles arrangementer, kan jeg forstå hvis Sp ikke er så glad for at jeg skriver dette innlegget. Men istedenfor å ta del i rykter og baksnakking, er dette en ærlig tilbakemelding på et område jeg synes Sp bør forklare sin holdning/etterlevelse av kommunens etiske regelverk. Kanskje kan vi også få en mer ryddig valgkamp hvis vi i forkant bedre kan forstå hvor vi har hverandre.

Kay Rune Nersund, Leirfjord FrP