– Alle skal ha tilgang til høyere utdanning. Mange av dem som trenger kompetansepåfyll er i jobb og har familie. Derfor trenger vi flere utdanninger som er desentraliserte, nettbaserte, samlingsbaserte eller på deltid, sier forskings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

For å legge enda bedre til rette for dette, kan universiteter og høyskoler nå søke om til sammen 90 millioner kroner til å utvikle og drifte slike utdanninger og videreutdanningstilbud. Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som lyser ut midlene. Universiteter og høyskoler kan søke om støtte både for å utvikle og drifte fleksible utdanningstilbud. Søknaden skal være basert på reell etterspørsel etter det planlagte studietilbudet, og må beskrive hvor lenge det anslås å være behov for tilbudet.

– Vi i Alstahaug Venstre har jobbet tett opp mot forskings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, for å synliggjøre viktigheten av å få reetablert sykepleierutdanningen i Sandnessjøen. Når ministeren nå legger føringer for Diku og bl.a. ber dem om å prioritere midler til studietilbud innen helse, er vi ett skritt nærmere å få tilbake sykepleierutdanningen i Sandnessjøen. Regionrådene på Helgeland har arbeidet sammen om dette, og jeg vet at VID er interessert i å etablere sykepleierutdanning her i Sandnessjøen med 20-deltidsplasser. Også Helgelandssykehuset har gitt signal om at de ønsker å bidra til å sikre et bærekraftig og fleksibelt utdanningstilbud for sykepleiere i regionen, og at sykehuset sammen med kommunene vil bidra til å legge til rette for praksisplasser. Med andre ord er dette gode nyheter å få, sier leder i Alstahaug Venstre, Hanne Nora Nilssen.

Ordningen er åpen for søknader fra alle fagområder og utdanningsnivåer, men for tildelingene i 2020 vil vi særlig prioritere tverrfaglige studietilbud som dekker behov knyttet til grønt skifte, teknologi og helse. Både offentlige og private høyskoler og universiteter kan søke. Utlysningen er også åpen for samarbeidsprosjekter som involverer flere utdanningsinstitusjoner.