Gå til sidens hovedinnhold

"Fallhøyden i denne saken er stor. Det er nok «ferje-kameratene» fullstendig klar over"

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

(Helgelendingen)

Redusert pris på ferjer

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt sto bak forslaget om lavere ferjepriser. Da saken ble vedtatt i Stortinget tirsdag sluttet også MDG opp om forslaget. For regjeringspartiene er dette et nytt nederlag. Spenningen knytter seg til om vedtaket i Stortinget følges opp av regjeringen, og at løftene til kystbefolkningen og andre som er avhengige av ferjer, faktisk får det de er lovet.

Kostnadene ved å bruke ferjene er en betydelig utfordring for bosetting og næringsliv langs hele kysten. Økte priser på de 130 ferjesambandene førte høsten 2019 til et kystopprør mot økte ferjetakster og bare i Nordland har over Facebook-gruppen «Protest mot økte ferjetakster i Nordland» over 20.000 medlemmer.

Helene Ravndal som på Dønna måtte bruke nesten 40.000 kroner i året kun på jobbreiser til Sandnessjøen. I tillegg kommer kostnadene ved alle andre reiser. Det sier seg selv at en slik ekstraregning er en betydelig belastning for folk som er helt avhengig av å bruke ferje. Den samme situasjonen gjelder for næringslivet i øykommuner som får betydelige ekstrakostnader fordi ferjetakstene nærmest har løpt løpsk de siste årene. Slik kan det selvsagt ikke fortsette dersom hele landet skal tas i bruk og at det skal være levelig for folk å bo i øykommuner.

I flertallsvedtaket som ble fattet i Stortinget tirsdag, ber opposisjonen regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett i mai i år med forslag til reduserte ferjetakster allerede for inneværende år. I tillegg ber de om en forpliktende plan for halvering av ferjeprisene både på riksvei og fylkesvei-samband. Reduksjonen skal i sin helhet finansieres av staten. Spenningen nå knytter seg til om regjeringen vil følge opp vedtaket på alle punkt, og i hvilket tempo ferjetakstene skal reduseres.

Det er ingen tvil om at vedtaket i Stortinget tirsdag har skapt store forventninger ute blant folk. De krever handling nå, ikke engang inn i neste valgperiode. Ap-nestleder Bjørnar Skjæran mener forventningen er helt berettiget og lover at løftene skal innfris. Han legger til at forslaget om reduserte takster var et programforslag som skal legges fram på Ap-landsmøte og som skulle realiseres i neste stortingsperiode. Fire uker seinere, og et drøyt halvår før neste stortingsperiode, er vedtaket fattet. Det forplikter, og forpliktelsene må følges opp. Ikke minst i et valgår. Fallhøyden i denne saken er stor. Det er nok «ferje-kameratene» fullstendig klar over.

Beslutningen om lavere ferjetakster og der målet er en halvering, er helt nødvendig. Det er et viktig distriktspolitisk virkemiddel og helt nødvendig dersom målet er at folk skal kunne bo og leve også i distriktene. Vedtaket er fattet. Nå venter vi på gjennomføringen.

Kommentarer til denne saken