(Helgelendingen)

(RanaBlad): Det er Meteorologisk institutt som torsdag formiddag sender ut et gult farevarsel om skogbrann for ytre områder av Møre- og Romsdal, Trøndelag og Nordland.

Varselet gjelder fra klokken 1100 torsdag 24. november.

I varselet heter det at det er lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder i lavlandet. Dette inntil det kommer nedbør av betydning.

Videre heter det at vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

– Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.