Det opplyser Nordland fylkeskommune om i ei pressemelding.

"Ferjeprisene som ble økt 1. januar, skrus tilbake til 2019-nivå, med en generell prisvekst på 3,1 prosent. Fra 28. januar settes det også et øvre tak på takstsonene i Nordland.

Etter at Nordland fylkeskommune økte ferjetakstene fra årsskiftet, har det vært sterke reaksjoner fra kystbefolkningen. Fra 28. januar skrus ferjetakstene tilbake til 2019-nivå, med en generell prisøkning på 3,1 prosent.

– I tillegg har vi lagt et tak på takstsonene. Det betyr at takstene for de lengste takstsonene blir redusert, sier fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen.

Bentzen har stor forståelse for reaksjonene langs Nordlandskysten. Han registrerer at det etterlyses fortgang i å skru takstene tilbake.

– Tabellene med alle de ulike takstene er ferdig, men de testes nå i de ulike billetteringssystemene. Vi må sikre at dette blir korrekt ute hos billettørene, slik at våre reisende blir gitt rett pris, forklarer fylkesråd Bentzen.

Samferdselsråden påpeker at mange faktorer har vært med og påvirket saken om ferjetakster. Utgangspunktet for at takstene ble justert opp, bunner i at Nordland fylkeskommune over noen år har fått redusert inntektene fra staten med nær en halv milliard kroner.

– Dette jobber vi selvsagt videre med. Det samme gjør vi for å få endret forskuddsbeløpet som er påkrevd om man vil bruke Autopass-kortet for å få rabatter på ferjene i Nordland. Detter er en statlig ordning, men vi vil jobbe aktivt mot departementet for å få dette redusert, sier Bentzen.

For å få samferdselsbudsjettet til å gå i hop, når man nå skrur ferjetakstene tilbake, er en del av løsningen at man innfører egne sommertakster på ferjene. Disse blir mellom 15 og 20 prosent høyere enn de vanlige takstene.

– Vi har 40 millioner kroner i merkostnader når vi setter inn ekstra materiell om sommeren, men ikke tilsvarende inntekter. Satt på spissen kan du si at vi sponser hver tyske bobilturist med store penger. En nasjonal, statlig turistskatt ville kunne løst denne utfordringen. Dette må være en del av vurderingene når vi tar dette i nye diskusjoner med Regjeringen og Stortinget, argumenterer Bentzen.

Samferdselsråd Bentzen er glad for at det nå er funnet en løsning som gir kystfolket tilfredsstillende vilkår for å bo og drive næring, også på steder der man er avhengig av ferjer.

– Jeg skjønner veldig godt de reaksjonene som vi har sett de siste ukene. Om ei uke skal takstene være tilbake på korrekt nivå, lover samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen."