Fikk omgjort dom etter væpnet ran: – Retten har lagt vekt på at ranet hadde et noe amatørmessig preg

En ung mann fra ytre Helgeland fikk i lagmannsretten omgjort dom etter et væpnet ran fra ett års fengsel til 358 timers samfunnsstraff. Retten la vekt på at domfelte er i en god rehabiliteringssituasjon.