Flere ansatte i Helgelandssykehuset fikk muntlig korreks etter ureglementert oppslag i pasientjournaler

25. oktober klaget en pasient hos Helgelandssykehuset foretaket inn til foretaket for angivelig journalsnoking og brudd på taushetsplikten.