Onsdag la Nordland fylkeskommune fram budsjettet for 2023, og der kommer det fram at de har ei ambisiøs klimasatsing. De skal kutte klimautslippene med 60 prosent fram til år 2030.

Konkret betyr dette ei satsing på elektrifisering av busser og ferjer. Det er i dag tre ferjesamband i Nordland som er elektrifiserte, og de neste årene skal sju nye bli en del av ordningen.

Nullutslipp for ferjer

Fem av disse sju er på Helgeland, og det er:

* Søvik – Herøy

* Sandnessjøen – Løkta/Dønna

* Jektvik – Kilboghavn

* Nesna – Levang

* Nesna – Nesnaøyene

– Dette er utgangspunktet for de neste fire årene, og Kystriksveien prioriteres, sier Monica Sande som er fylkesråd for transport og infrastruktur.

Fylkesrådet har satt av 300 millioner kroner til elektrifisering av ferjer. Kostnadene ved elektrifisering varierer avhengig av tilgangen på elektrisitet og hvor mange ladestasjoner hvert samband trenger.

Nordland fylkeskommune deltar også i prosjektet «Fremtidens hurtigbåt», men her ligger nullutslippsløsningene lenger fram i tid.

Elektriske busser

Elektriske busser blir det derimot, i alle fall på Ytre Helgeland. I sommer vant Nordlandsbuss et anbud og de skal drifte rutene ut mars 2033.

– Vi har elektriske busser i Bodø, og i tillegg har vi noen minibusser i Vesterålen. Når det gjelder busser til langdistanse, så er ikke dette klart enda, sier Monica Sande.

Nordland fylkeskommune har også satt av 120 millioner til såkalte grønne samferdsel- og byggløsninger i perioden som kommer.

De vil også bruke 200 millioner kroner til nye gang- og sykkelveier i Nordland.