(Helgelendingen)

Avtil sammen 200.000 bøter i 2019 var 182.373 bøter for for høy fart, skriver Bergens Tidende. Det er 12.000 flere enn i 2018 og en økning på sju prosent, men folk oppfører seg faktisk generelt bedre.

– Vi har tatt noen flere i å kjøre for fort, men generelt sett overholder flere fartsgrensene. Vi har hatt mer treffsikre politikontroller i 2019, forklarer assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen.

En annen stor post er «atferd», der 30.676 personer fikk bot – og av disse fikk anslagsvis to tredeler bot for feil bruk av mobiltelefon.

– Folk er uoppmerksomme enten på grunn av prating i telefon eller tasting på mobilen.

Annen atferd som bøtelegges er uaktsomhet, brudd på vikeplikt, kjøring i strid med trafikkskilt og ulovlig forbikjøring.

I 2019 ble det i tillegg gitt 9.743 bøte for ruspåvirket kjøring.

(©NTB)