Flertall for domstolsreformen gjør at de tre tingrettene på Helgeland får hovedsete i Rana