Flyplassen på Mo nevnt i statsbudsjettet - sikter mot revidert budsjett i 2021