«Flyplassinvesteringer i nord må gjennomføres»

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. (Helgelendingen) Koronakrisen har stengt flyplasser, satt fly på bakken og gitt store utfordringer i nasjonal luftfart. Flyselskapene og Avinor taper inntekter, noe som har skapt tvil om gjennomføringen av flere planlagte lufthavnprosjekter i Nord-Norge. Høyre i nord vil kreve at disse viktige investeringer gjennomføres som planlagt og helst framskyndes som ledd i å få samfunnsaktiviteten i gang igjen.

Det er regjering og Stortingets ansvar å sette Avinor i stand til å komme seg gjennom Koronakrisen og gjennomføre de prosjektene Stortinget har vedtatt gjennom Nasjonal Transportplan og prosjekter Avinors styre har vedtatt. Høyre står fortsatt ved det.

Et velfungerende luftfartstilbud er særdeles viktig for Nord-Norge, også etter koronakrisen.

Høyre i regjering har bidratt til et historisk stort løft for samferdselsinvesteringene i Norge og Nord-Norge står derfor foran de største investeringene i ny infrastruktur i luftfarten framover. Blant annet nye store lufthavner både i Bodø, Mo i Rana og kanskje Lofoten og Hammerfest, ny terminal i Tromsø og flere mindre tiltak på kortbanenettet.

Det betyr at vi må finne politiske løsninger som ikke bare bidrar til at flyselskapene kan overleve Koronakrisen og gi rimelige og gode flytilbud for befolkningen, men også sikre at Avinor kan legge til rette med investeringer og planlagte ny infrastruktur i Nord-Norge. Disse samtalene er allerede i gang i regjering og storting. Høyre vil fortsette denne kampen for landsdelen. De vedtatte investeringene i nord må gjennomføres som planlagt.

Artikkeltags