Flytter klasserommet ut i naturen: – Det er ganske likt vanlig skole, men bedre når det er fint vær

Hver dag møtes elevene fra 7A på Bjarnetjønna skole ute for å gjennomføre undervisningen med naturen som klasserom.