Den største saken som skal opp på styremøte er det oppdaterte styringsdokumentet for prosjektet Nye Helgelandssykehuset.

Midten av desember blir et nøkkeltidspunkt for fremgangen i prosjektet. Da er fristen for å sende inn lånesøknaden til myndighetene for å få prosjektet finansiert gjennom statsbudsjettet.

Men før lånesøknaden kan sendes inn må prosjektet ha gjennomført en rekke utredninger – blant annet endelig valg av tomt og konsept – og at disse blir vedtatt av styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord.

Hvis man ikke rekker fristen for lånesøknad vil hele prosjektet bli utsatt med ett år og konseptfasen vil strekke seg til neste frist: desember 2023.

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir skriver i saksframlegget at risikoen for prosjektet er størst dersom lånefristen ikke rekkes allerede i år.

De øvrige sakene som skal behandles kan du se i den fullstendige sakslisten her, og selve styremøtet kan du følge fra klokken 14 i videovinduet under.