Helse Nord

Kl: 08.30-15.00

Se fullstendig saksliste her. Nye Helgelandssykehuset er tredje styresak på listen.

Helgelandssykehuset

Kl. 10.00-15.00

Se fullstendig saksliste her. Blant annet skal budsjett for 2022 behandles i styresak 106.