Styremøtet begynner 09.15 og kan sees direkte i videovinduet under.

Av sakene som er knyttet størst spenning til er hvorvidt Tovåsen blir utredet videre i konseptfasen steg 1, sammen med dagens sykehustomt og Rishatten (begge på Alstenøya).

Det er gjennomført en dokumentgjennomgang, en oppsummering av tidligere utredninger, som blir framlagt styret torsdag, før de skal fatte en beslutning.

Sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir skriver i saksframlegget at dokumentgjennomgangen ikke har ført med seg ny informasjon som endrer tilrådningen om å skrote Tovåsen som framtidig sykehustomt.

Se hele sakslisten for styremøtet i denne lenken.