Folk stjeler håndsprit fra legesenter og apotekene er fri