Gå til sidens hovedinnhold

Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland gir ut bok

Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland gir 3. desember ut boka "Kampen om Campus Nesna" på Orkana Forlag.

Nord universitet vedtok i 2019 å legge ned campus Nesna, et studiested som i over hundre år har ivaretatt behovet for lærerutdanning i Nordland. Samtidig ble Sandnessjøen avviklet som studiested for sykepleierutdanning. Ett år senere bekrefter både søker- og oppmøtetall at lærerutdanningene i Nord-Norge er inne i en kritisk fase. Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland har svart på nedleggingspolitikken ved å bygge opp en bred politisk allianse for reetablering av et fullverdig høgskoletilbud på Nesna og resten av Helgeland. Som et ledd i dette arbeidet utgis nå boka Kampen om campus Nesna, redigert av Sigurd Allern. Boka er på over 300 sider, og inneholder tekster fra 21 bidragsytere. Den er også rikt illustrert med fotografier fra aksjoner, møter og demonstrasjoner tatt hovedsakelig av Hans Petter Sørensen.

Bokprosjektet er finansiert gjennom en folkefinansiering, og på støttelisten i boka finnes en lang rekke enkeltpersoner fra Helgeland og andre regioner, fem av partilederne og politikere fra sju av partiene på Stortinget, samt lokale kommuner, fagforeninger og organisasjoner, skriver folkeaksjonen i en pressemelding.

- Kampen om campus Nesna er et innlegg i debatten om forholdet mellom utdanningspolitikken og samfunnets behov, og viser at det er mulig å tenke seg en annen samfunnsutvikling enn den som bygger på nedlegging av lokale tilbud og økt sentralisering, sier Catrine Hole, presseansvarlig og styremedlem, Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland i pressemeldingen.

- Å se boka mellom to stive permer er et flott og håndfast vitnesbyrd om den kampen vi har kjempa i snart to år. Bokutgivelsen sier noe om hvor langt vi er kommet, og det har vært litt av en reise!, sier leder i Folkeaksjonen, Jenny Myklebust.

- Den gangen nedleggingsforslaget ble fremmet av styret i Nord universitet kjente vi oss ikke igjen i retorikken som ble brukt om utdanning på Helgeland. Mange Helgelendinger hadde stort behov for å få frem sannheten, og å si noe om hvilken enorm betydning høgskolen i Nesna har hatt for regionen i 100 år. «Nå som kampen er godt i gang og boka er ute, har vi et enda større behov for å si noe om hva høgskolen på Nesna vil bety for Helgeland og for Norge i fremtiden, avslutter Myklebust.

- Nesnasaken setter presedens i utdanningspolitikken i Norge og i disse dager skjer det noe viktig. Distriktspolitikk er blitt kjernen i valgkampen og behovet for å gjenreise høgskolen på Nesna er en av de viktigste distriktssakene. Boka "Kampen om Campus Nesna" blir et viktig innlegg i debatten om høyere utdanning på landsbasis.

Det blir arrangert boklansering på Nesna klokka 14.00 og i Sandnessjøen klokka 19.00. Det blir innlegg fra redaktør professor emeritus Sigurd Allern, smakebiter fra boka med medforfattere, bokbad ledet av prost Olav Rune Ertzeid og videohilsener fra våre venner på Stortinget.

Boklanseringa blir streamet og vil ligge på Folkeaksjonens Facebook-side: (2) Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland | Facebook

Kommentarer til denne saken