[Rana Blad] Studenter ved Nord universitet, Campus Nesna, har engasjert advokat for å få fullføre utdanningen sin på Nesna, slik de mener de har lovmessig krav på og som de tidligere har fått løfte om.

– Vi vil fullføre utdanningen vår på Nesna, vi vil beholde det gode læringsmiljøet vårt og vi vil ha en fullverdig masterutdanning, er kravet fra studentene.

– Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland støtter nesnastudentene fullt ut, sier pressetalskvinne Catrine Hole i en pressemelding.

Det nasjonale Studiebarometeret viser at nesnastudentene er de mest fornøyde studentene i hele Norge.

– Verken Bodø eller Levanger kan vise til tilsvarende studiekvalitet. Nå blir denne gode studiekvaliteten satt i spill for studentene, fordi de tvinges til å flytte fra Campus Nesna. Studenter som ble tatt opp ved Campus Nesna høsten 2019, fikk løfter om å fullføre på Nesna, det vil si til og med våren 2024, skriver de i pressemeldingen.

Senterpartiet med Dokument 8-forslag i Stortinget

Folkeaksjonen er spesielt bekymret for studentenes situasjon, fordi Nord universitet har sagt opp leieavtalen med Statsbygg fra og med våren 2022 og KMD har godkjent denne oppsigelsen.

– Til tross for at Statsbygg betviler at Nord universitet har rettslig kompetanse til dette. Advokat Raugland har, i et notat til Folkeaksjonen, gitt støtte til Statsbyggs forståelse av oppsigelsen. I Stortinget ligger det nå et Dokument 8-forslag fra SP, som handler om hva som skal skje med bygningsmassen ved Campus Nesna, etter at KMD har godkjent Nord universitets oppsigelse, skriver de og fortsetter:

– Nå handler det om å hindre at regjeringen og Statsbygg får mulighet til å selge bygningsmassen ved Campus Nesna og dermed hindre at studentene kan fullføre sin utdanning her, sier Catrine Hole.

– Folkeaksjonen vil støtte studentene i deres kamp og gjøre alt vi kan for å skaffe den politiske støtten som trengs. Vi har også startet en innsamlingsaksjon til støtte for studentene i deres videre arbeid. I tillegg til kampen om selve campus kan vi informere om at SV nå tar hele saken om nedleggelse av lærerutdanninga på Nesna og sykepleierutdanninga i Sandnessjøen inn til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Dette er en viktig utvikling i kampen om å bevare høyere utdanningstilbud sentralt på Helgeland, sier Catrine Hole.