Senterpartiet og sykehus

Dette er en avgjørende sak som berører oss alle, uavhengig av hvor vi bor på Helgeland.

Styret i Helgelandssykehuset vedtok med 7 stemmer i november 2019 et akuttsykehus på Helgeland lokalisert til Sandnessjøen med omegn. Dette vedtaket er basert på grundige vurderinger og faglig kompetanse, med sikte på å oppnå best mulig helsetjenester for alle innbyggerne i regionen og er fortsatt det gjeldene vedtak som styret i Helgelandssykehuset har tatt vedr. struktur og akuttsykehus. Fylkestinget og styret i Helse Nord overprøvde styrets vedtak og ønsket et Helgelandssykehus på to lokasjoner hvor Sandnessjøen og omegn ble valgt som lokasjon. Daværende helseminister Bent Høie støttet vedtaket fra Helse Nord styret i januar 2020, hovedsykehuset skal lokaliseres til Sandnessjøen og omegn.

Alstahaug kommunestyre har også gjort et viktig vedtak, som er å bidra til gjennomføringen av Høies vedtak. Dette vedtaket gjorde samtlige kommuner på Helgeland og er et positivt skritt mot å realisere det nye sykehuset, som vil tjene hele Helgeland og sikre en høy kvalitet på både føde- og akuttbehandling.

Vi ønsker å minne om at valgene vi tar i dag vil ha betydelige konsekvenser for fremtiden. Lokaliseringen av hovedsykehuset til Sandnessjøen har styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord konkludert med i tråd med Sweco-rapporten. At kommunene samtidig fikk utarbeidet en rapport vedr. vekting av kriterier var klokt og avklarende og full enighet om i Helgelandsrådets kommuner. Dette alternativet gir oss en mulighet til å styrke helsetilbudet og sikre tilgjengelighet og kvalitet i helsetjenestene på Helgeland.

Vi er overbevist om at vi må samarbeide mer og ikke mindre på Helgeland. Hadde ikke kommunene i Helgelandsrådet våget å stå sammen, kunne dagens situasjon rundt hovedsykehus lett vært en helt annen. Samarbeidet mellom de 11 kommunene hadde avgjørende betydning for at hovedsykehuset ble plassert på sørsiden av Korgfjellet. I debatten lokalt har Ap lenge gitt uttrykk for å være negativ til et slikt samarbeid, senest i leserinnlegg i forrige uke. Imidlertid viser vår erfaring over tid at Alstahaug Ap sin valgte alenegang på Helgeland aldri har ført fram. For å bli hørt hos beslutningstakerne i denne saken, er vi nødt å stå sammen flere kommuner. Dette i lys av at Helse Nord sin hovedoppgave er å sørge for gode spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Nord-Norge.

Dagens helseminister Ingvild Kjerkhol (Ap) har satt i gang en omfattende prosess i Helse Nord som går både på mangel på fagfolk og økonomi. Til tross for usikkerheten som nå rår under denne utredningen har både Høyres Erna Solberg og Sp’s Hans Inge Myrvold og Kjersti Toppe uttalt helt klart at Høies vedtak er det som gjelder, og alle er villige til å se på andre finansieringsmodeller for nye sykehus. Toppe og Myrvold menerat Helgelandssykehuset egner seg godt som pilot. Det hadde vært avklarende om også Ap’s sentrale helsepolitikere hadde vært ute og gjort tilsvarende. Hva Alstahaug Ap har å bidra med for å få slike avklaringer fremstår som meget usikkert. Vi vil også påpeke at politiske valg kan være krevende, og at ulike partier kan ha ulike synspunkter i viktige saker som denne. Det er derfor avgjørende at vi fortsetter å samarbeide for å finne de beste løsningene for innbyggerne på Helgeland.

Vi oppfordrer alle innbyggere til å støtte opp om arbeidet for sammen å sikre et moderne og effektivt hovedsykehus i Sandnessjøen som vil tjene oss alle når vi trenger det som mest.