Nok en gang registrerer vi at Ulvang oppvekstsenter er foreslått nedlagt. Barnehagen fra høst 2022 og skolen fra høst 2023.

Et vedtak om nedleggelse av skoler er ikke tillatt uten en lang og omstendelig prosess, hvor konsekvenser skal utredes, parter skal høres, uttalelser skal vurderes, en innsamling av dokumentasjon og fakta. Ikke minst skal «barnets beste» utredes grundig. Og med utredning menes ikke bare at rådmannen og administrasjonen «mener», men at alle vinkler skal granskes og drøftes.

Dette ble belyst i fjor både under omstillingsprosessen og i forbindelse med budsjettdebatten, men det ble visst ikke helt oppfattet. Nedleggingsvedtaket er ikke gyldig før prosessen er gjennomgått.

Her dannes bolystgrupper hvor man har kommet fram med flere titalls tomter for å kunne skape bolyst og økt tilflytting til Leirfjord. Parallelt med dette foreslås grendeskolene nedlagt.

For hver gang det foreslås nedleggelse av oppvekstsenteret vårt, så hindrer det tilflytting og bolyst, og skaper i all hovedsak bekymringer for småbarnsfamilier som har valgt tilflytting til Leirfjord. Renommeet til Leirfjord kommune synker for hver gang denne prosessen foreslås, til alt overmål nå etter et politisk vedtak om å ikke legge ned oppvekstsenteret.

Leirfjord kommune er en pendlerkommune, altså har de fleste av oss arbeid utenfor kommunens grenser. Å legge ned oppvekstsentrene er en gavepakke til Alstahaug kommune, all den tid det vil hindre tilflytting til Leirfjord fra Alstahaug, men skape fraflytting fra Leirfjord, til Alstahaug.

Det er høyst på tide at alvoret rundt disse prosessene også gjenspeiler seg hos administrasjonen, og ikke minst hos politikerne. Det er et enormt negativt fokus og som også går mot vedtaket fattet av politikerne. Vi forventer at formannskap og kommunestyre legger denne ballen død umiddelbart, slik vedtaket fra i fjor lyder.

FAU på Ulvang oppvekstsenter