Gå til sidens hovedinnhold

«For næringslivet framstår ferjeprisene så belastende at det neppe vil være mulig å drive næring og benytte seg av ferjetransport»

Artikkelen er over 2 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

(Helgelendingen)

Billettpriser løper løpsk

Billettprisene på ferjene som binder sammen kyst-Norge løper løpsk. I løpet av noen få år er høye prisene doblet. Det rammer både innbyggerne og næringslivet som er avhengige av denne transporten og setter bosetting og næringsutvikling under alvorlig press. I denne situasjonen krangler fylkene og regjeringen om hvem som har ansvaret for den gigantiske prisøkningen.

Nordland er ferjefylke nummer en i Norge. Tusenvis av innbyggere og et bredt næringsliv er nødt til å bruke ferjene for å komme seg til og fra fastlandet. Fylkesrådet i Nordland med fylkesråd for samferdsel fra distriktspartiet Sp, hevder hardnakket at de er nødt til å øke prisene så mye for å få regnestykket til å gå opp, og at årsaken er reduserte overføringer fra staten til fylkene. Ikke minst på Helgeland og for øykommunene Herøy og Dønna er situasjonen svært vanskelig.

Kostnadene ved å bruke sjøveien for å komme seg til Sandnessjøen enten det er på grunn av jobb, fritidsaktiviteter, handling, legebesøk eller andre gjøremål, er i ferd med å bli en alvorlig økonomisk belastning. For næringslivet framstår ferjeprisene så belastende at det neppe vil være mulig å drive næring og benytte seg av ferjetransport dersom dette skal være framtida.

Etter bred medieomtale både lokalt, regionalt og i riksmedia de siste dagene, brer det seg nå et ferjeopprør langs hele kysten. Vi lar oss ikke forundre over folks irritasjon og at de nå sier klart og tydelig fra. Spørsmålet er bare om noen vil lytte. Prisverdig nok vil fylkesrådet i Nordland gå en ny runde i et forsøkt på å finne løsninger som kan reversere prisnivået, uten at vi tror det kommer så mye ut av det.

Fra regjeringshold sier samferdselsminister Jon Georg Dahle at han ikke kan sette makspriser på ferjebilletter fordi det er fylkene som har ansvaret for å drifte ferjene og hurtigbåtene. Mens fylkene mener de er sterkt underfinansiert mener regjeringen at fylkene har tilstrekkelig med penger. Og slik krangler de ulike politiske nivåene mens folk flest flås og hele kystsamfunns eksistens settes under press.

Trolig har både samferdselsministeren og fylkene litt rett på hver sin side. Likevel lar vi oss forundre over at den politiske strategien til distriktspartiet Sp er å ta i bruk de samme politiske virkemidlene som de har kritisert opp og i mente både lokalt og nasjonalt. I stedet for å ramme sentrale strøk med sine kutt, er det sårbare distriktssamfunn som må ta belastninga. Det er en inkonsekvent politikk som kan tyde på at Sp sier en ting, men gjør noe annet. Nå er det å håpe at myndighetene og da først og fremst fylkene og regjeringen, i fellesskap tar ansvar og får ryddet opp i denne situasjonen. Vi kan ikke gå inn i ei framtid der kystkommunene utarmes med påfølgende fraflytting. Det er ikke mer enn to dager siden næringsministeren var på konferansen Nord i Sør i Oslo og påpekte hvor viktig det er å ta hele Norge i bruk.

Det gjør man ikke ved å påføre en allerede hardt belastet kystbefolkning enda større byrder. Og det er et felles ansvar for regjeringen og fylkene å rydde opp i denne dype urettferdigheten. Det forventer vi skjer omgående.

Kommentarer til denne saken